Bezpieczne Ferie Zimowe

W dniu 13.01.2015r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym „Okruszek” w Kołobrzegu zorganizowana została lekcja europejska oraz spotkanie profilaktyczne pt. „Bezpieczne ferie zimowe”.

Do Ośrodka uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze współistniejącymi sprzężeniami typu: autyzm, dziecięce porażenie mózgowe. Prelekcja o Unii Europejskiej dotyczyła problematyki osób niepełnosprawnych i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Osoby niepełnosprawne powinny mieć dostęp do dóbr, usług oraz urządzeń wspomagających.

Także ich dostęp do transportu, obiektów, technologii informacyjno-komunikacyjnych powinien być zagwarantowany na równych prawach z innymi. Osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z praw podstawowych związanych z prawami obywatelskimi Unii. Tematyka obejmowała także przypomnienie i utrwalenie znajomości zasad bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas zimowej przerwy oraz uwrażliwienie na niebezpieczeństwa jakie mogą być związane z zabawami na śniegu i lodzie. Na spotkanie zaproszony został gość specjalny – pani funkcjonariusz Straży Miejskiej, która w swoim wystąpieniu zawarła wszystkie najważniejsze rady i przestrogi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stosowanie przez uczniów elementów odblaskowych w ubiorze. Na zakończenie „spotkania europejskiego” uczniowie otrzymali również od konsultanta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg odblaskowe kamizelki promujące Europe Direct Kołobrzeg oraz zaproszenie do odwiedzenia podczas ferii nowej siedziby Punktu w kołobrzeskim Ratuszu.