Rekrutacja do Rocznego Wolontariatu w Ochronie Zabytków w Niemczech

Roczny Wolontariat w Ochronie Zabytków (Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege – FJD) to skierowany do polsko-niemieckiej młodzieży. Wspólny projekt Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (Deutsche Stiftung Denkmalschutz – DSD) i Międzynarodowych Służb Wspólnotowych Młodzieży (Internationale Jugendgemeinschaftsdienste – ijgd). Podczas rocznej pracy w warsztatach rzemieślniczych i konserwatorskich, a także instytucjach jak muzea czy urzędy konserwatorskie na terenie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, młodzi ludzie mają możliwość zapoznania się z szerokim spektrum problemów związanych z ochroną zabytków. Uczestnicy Wolontariatu biorą ponadto udział we wspólnych kilkudniowych seminariach, w czasie których pogłębiają swoją wiedzę na temat ochrony zabytków i niejednokrotnie mają okazję spróbować własnych sił w konserwacji i restauracji.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

W każdym cyklu FJD w Meklemburgii-Pomorzu Przednim bierze udział młodzież z Polski i NIemiec, która w miarę możliwości pracuje w polsko-niemieckich tandemach. Projekt skierowany jest do ludzi młodych w wieku 18-26 lat. Nie jest wymagane szczególne wykształcenie. Warunkiem uczestnictwa jest gotowość zaangażowania się w dziedzinę ochrony zabytków przez okres 12 miesięcy a także podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Postanowienia ogólne i finanse

FJD rozpoczyna się we wrześniu i trwa jeden rok. Jest to zajęcie pełnoetatowe.

Uczestnikowi przysługuje:

  • wynagrodzenie w wysokości 494 €, wyrównujące lub stanowiące dofinansowanie do kosztów zakwaterowania i utrzymania
  • ubezpieczenie socjalne i zdrowotne
  • 26 dni urlopu

Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów udziału w seminariach

Na zgłoszenia do projektu czekamy najpóźniej do 15 czerwca 2015 r. Do tego czasu na adres mailowy  należy przesłać wypełniony wniosek wraz z listem motywacyjnym i CV w języku niemieckim. Wcześniejsze zgłoszenia gwarantują możliwość wyboru spośród większej oferty miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz katalogiem dostępnych miejsc pracy i danymi kontaktowymi: https://wolontariatzabytki.wordpress.com