Archiwum - Kwiecień, 2015

Kwiecień – zdrowie

Dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka. Kiedy w 2000 r. wspólnota międzynarodowa wyznaczała milenijne cele rozwoju, wiele z nich miało bezpośredni lub pośredni związek ze zdrowiem. (więcej…)

Page 2 of 2
1 2