„Podróż po Europie” III edycja konkursu

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych. Propozycję tę, znaną jako „Deklaracja Schumana”, uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej.

Dzisiaj dzień 9 maja stał się europejskim symbolem – Dniem Unii Europejskiej, który wraz z flagą, hymnem, mottem i wspólną waluta euro stanowi o politycznej tożsamości Unii Europejskiej. Dzień ten jest okazją do imprez i uroczystości, które czynią Europę bliższą jej obywatelom oraz służą wzajemnemu zbliżeniu narodów wchodzących w skład Unii.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – „Podróż po Europie” zorganizowany przez Panią Karolinę Willma we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg.

W konkursie udział wzięli przedstawiciele szkół z powiatu kołobrzeskiego. Trzyosobowe drużyny zmagały się z pytaniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz zadaniami praktycznymi. Zwycięzców udało się wyłonić dopiero w dziewiątej rundzie.

I m-ce – SP 3 (Przemysław Frankiewicz, Adrianna Lenman, Maria Wardak)
II m-ce – SP 8 (Eryka Klimowska, Ksawery Klimowski, Adam Sieruga)
III m-ce – SP 5 (Karina Belz, Miłosz Leszczyński, Filip Otrembski)

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ufundował cenne nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie GRATULUJEMY!

GALERIA FOTO