Postępowanie przeciwko Niemcom

Niemieckie władze w ciągu 2 miesięcy mają odpowiedzieć Komisji Europejskiej na jej zastrzeżenia dotyczące wprowadzenia opłaty drogowej, która – zdaniem KE – dyskryminuje cudzoziemców. Wątpliwości wynikają z tego, że niemieccy użytkownicy de facto nie będą wnosić opłat drogowych, zaś cena krótkoterminowych winiet, które zazwyczaj są kupowane przez zagranicznych użytkowników dróg, jest nieproporcjonalnie wysoka. CZYTAJ WIĘCEJ