XI Forum Samorządowe w Kołobrzegu

Nasz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg uczestniczył w dniu 23.06.2015 w wielkim europejskim wydarzeniu! Do Kołobrzegu zawitała Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), gdzie obradowała w poniedziałek 22 czerwca. W obradach udział wziął marszałek Olgierd Geblewicz, wiceprzewodniczący Komisji. Natomiast dnia 23-24 czerwca miało miejsce 11 Forum Samorządowe.

Na kołobrzeskich obradach Komisja CIVEX skoncentrowała się na roli regionów w nowej europejskiej polityce sąsiedztwa (EPS). Podczas posiedzenia przyjęto projekt opinii w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej sporządzony przez Luca Van den Brandego, który podkreślał iż inicjatywa obywatelska jest potrzebna, aby zaradzić deficytowi demokratycznemu, a także kryzysowi. Wskazywał on także na rolę zarówno demokracji pośredniej jak i bezpośredniej. Według niego inicjatywa obywatelska powinna być oddolna, jednak regiony mogą ją wspierać.

Pod dyskusję poddano ponadto dwa projekty opinii: w sprawie europejskiego programu w dziedzinie migracji, autorstwa przewodniczącego Komisji CIVEX François Decostera oraz w sprawie nowej europejskiej polityki sąsiedztwa, autorstwa Nikolaosa Chiotakisa.

Pierwszego dnia Forum Samorządowego, we wtorek 23 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której podjęto temat europejskich doświadczeń w dziedzinie polityki regionalnej, które zdobyto podczas wdrażania europejskiej polityki sąsiedztwa. Wzięl w niej udział m.in. przewodniczący Komisji CIVEX François Decoster, wiceprzewodniczący marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek.

Hasłem przewodnim 11. Forum Samorządowego było „25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.” Dyskusja umocowana była w europejskim kontekście Roku na Rzecz Rozwoju i tradycyjnie wzięli w niej udział eksperci i praktycy z Polski i Europy.

Naszemu Forum patronował Przewodniczący Komitetu Regionów Johannes Hahn. Szczególnie poruszaną kwestią była Europejska Polityka Sąsiedztwa, obejmująca 16 krajów z Afryki i Azji.  Unia Europejska realizuje szeroki zakres pomocy dla tych krajów we wdrażaniu demokracji i rozwoju gospodarczego, wzmacnianiu więzi gospodarczych i handlowych. Platformę dialogu stanowi tzw. CORLEAP – partnerstwo Wschodnie oraz ARLEM – Partnerstwo Śródziemnomorskie.

 

Odwiedzili na także konsultanci z Punktu Informacji Europejskiej w Szczecinie z grupą młodzieży w ramach Samorządowego Forum Młodzieży Kołobrzeg 2015.

 

Wszyscy uczestnicy Forum mieli do dyspozycji wiele ciekawych publikacji dotyczących Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju udostępnionych przez nasz Punkt na specjalnym stoisku przy wejściu na salę konferencyjną. Ponadto mogli dowiedzieć się, czym się zajmujemy i jak kontaktujemy się z lokalną społecznością.

 

ZOBACZ ZDJĘCIA