Transgraniczne ścieżki rowerowe

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Janusza Gromka, Kołobrzeg odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta Barth w Niemczech – Wiceburmistrz miasta Manfred Kubitz oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji Friedrich-Carl Hellwig. Współpraca samorządów trwa już od 14 lat.

Celem wizyty było omówienie zakresu działań o charakterze międzynarodowym w perspektywie uruchomienia transgranicznego programu Interreg VA. Podczas wspólnych ustaleń postanowiono, że jednym z nich będzie budowa ścieżek rowerowych – II etap ścieżki Kołobrzeg – Dźwirzyno – Barth (w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10). Łącznie inwestycje w 3 gminach mają osiągnąć wartość 2 mln Euro. Planowane dofinansowanie z Interregu to 85%, a partnerem wiodącym będzie Miasto Kołobrzeg. Na terenie Miasta Kołobrzeg planuje się przebudowę i poszerzenie ciągu rowerowego od hotelu "Arka" do Podczela. Wniosek o dofinansowanie ma zostać złożony w trakcie pierwszego naboru Programu INTERREG VA.

 

Do pobrania: {filelink=99}