Sierpień – pomoc humanitarna

Klęski żywiołowe, wojny i konflikty mogą mieć katastrofalne skutki dla ludności cywilnej. Nie mówiąc o tym, że z dnia na dzień pozbawiają ich podstawowych środków utrzymania, żywności czy prądu. Pomoc humanitarna zaspokaja podstawowe potrzeby ludności dotkniętej nieszczęściem, zapewnia żywność, schronienie, dostęp do czystej wody i ochronę fizyczną.Europejska pomoc humanitarna jest pomocą bezwarunkową. Jest udzielana każdemu, kto jest w potrzebie, bez względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek lub przekonania polityczne. Chodzi o ochronę ludzkiej godności a polityka nie ma tu nic do rzeczy.

 

Publikacje tematyczne:

1. From A to Z

2. Parlament europejski (…)