Archiwum - Grudzień, 2015

Biuletyn Informacyjny 6/2015

Ukazał się szósty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. W środku znajdują się informacje o bieżących działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=103} [1MB].

Nowy Rok dla Europy

To będzie Nowy Rok pełen wyzwań! Od 1 stycznia, przez następne sześć miesięcy, pracami Rady Unii Europejskiej kierować będzie Holandia. Już 21 stycznia Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na konferencję Od Afganistanu po Zambię. Jaka współpraca rozwojowa po 2015 roku? W połowie lutego (18-19.02.2016) liderzy państw i rządów kolejny raz spotkają się na szczycie w Brukseli, aby ocenić m.in. postępy w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego. CZYTAJ WIĘCEJ

Kosztowne przesyłki

Jedną z największych przeszkód rozwoju e-handlu w UE są wysokie koszty dostaw transgranicznych – wynika z opublikowanych właśnie wyników badań i konsultacji dotyczących cen przesyłek. Obecnie 44 proc. klientów kupuje online w swoim kraju, zaś tylko 15 proc. zagranicą. – Wysokie ceny dostaw zniechęcają do sprzedaży lub zakupów z innych państw członkowskich. Potencjał e-handlu nie jest wykorzystywany – mówi wiceprzewodniczący KE Andrus Ansip. CZYTAJ WIĘCEJ

Straż na granicach Unii

Utworzenie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej, która będzie mogła interweniować w krytycznych sytuacjach, wprowadzenie systematycznych kontroli obywateli UE na granicach zewnętrznych Unii – to pakiet reform zaproponowany przez Komisję Europejską. Zmieni się również rola i prawne umocowanie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX), której siedziba znajduje się w Warszawie. CZYTAJ WIĘCEJ

Pieniądze z UE dla przedsiębiorców! Rusza nabór!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 RPO. Termin składania wniosków 18.01.2016 – 18.03.2016. Minimalna wartość projektu 400 000,00 PLN. Maksymalne dofinansowanie 55%.

(więcej…)

Christmas Decoration Exchange

Czy chorwacki „badnjak”, niemeicki „Weihnachtsbaum” i estoński „jõulukuusk” są określeniami naszej polskiej choinki? Kto i kiedy przynosi dzieciom prezenty? Czy niegrzeczne dzieci wszędzie dostają rózgi?

(więcej…)

Prawa człowieka i sprawowanie rządów – grudzień.

Prawa człowieka i demokracja są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, które z oddaniem propagujemy na arenie międzynarodowej. Powszechna deklaracja praw człowieka stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i swych praw.” (więcej…)

Biuletyn Informacyjny 5/2015

Ukazał się piąty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct. W środku znajdują się informacje o bieżących działaniach Punktu ED Kołobrzeg. Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem w formacie PDF – > {filelink=102} [900kb].

Miliony dla naukowców

Czworo Polaków otrzyma granty przyznane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN). W sumie unijne dofinansowanie – nawet do 1,5 mln euro na projekt – otrzyma 291 młodych naukowców. Wsparcie o łącznej wartości 429 mln euro pozwoli im na tworzenie własnych zespołów badawczych i realizowanie przełomowych pomysłów. CZYTAJ WIĘCEJ

Inicjatywa Obywateska

Komisja Europejska zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą wartości podstawowych UE na Węgrzech. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym. Gdyby zgłoszoną inicjatywę w ciągu roku poparł milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja byłaby zobowiązana podjąć działania w ciągu trzech miesięcy. CZYTAJ WIĘCEJ