Inicjatywa Obywateska

Komisja Europejska zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą wartości podstawowych UE na Węgrzech. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym. Gdyby zgłoszoną inicjatywę w ciągu roku poparł milion osób z co najmniej siedmiu różnych państw członkowskich, Komisja byłaby zobowiązana podjąć działania w ciągu trzech miesięcy. CZYTAJ WIĘCEJ