Prawa człowieka i sprawowanie rządów – grudzień.

Prawa człowieka i demokracja są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, które z oddaniem propagujemy na arenie międzynarodowej. Powszechna deklaracja praw człowieka stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i swych praw.” Prawa człowieka są podstawą dynamicznego i sprzyjającego integracji społeczeństwa, w którym rządy działają na rzecz obywateli i wszyscy obywatele mają możliwość wniesienia wkładu w rozwój społeczny. Kiedy rządy sprawowane są wbrew interesom obywateli, a prawa człowieka są naruszane, najbardziej cierpią ludzie najbiedniejsi i znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego pokonywanie przeszkód, które sprawiają, że dochodzi do łamania praw człowieka – czyli walka z dyskryminacją, zagwarantowanie praworządności i tworzenie sprawiedliwych i sprzyjających włączeniu społecznemu instytucji – ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony godności ludzkiej, walki z ubóstwem, poszanowania równości i zapobiegania konfliktom.

Publikacje:

1. Podręcznik europejskiego prawa (…)

2. Współpraca i rozwój

3. Wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom