Pieniądze z UE dla przedsiębiorców! Rusza nabór!

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 RPO. Termin składania wniosków 18.01.2016 – 18.03.2016. Minimalna wartość projektu 400 000,00 PLN. Maksymalne dofinansowanie 55%.

O dofinansowanie mogą ubiegać się firmy działające na terenie województwa Zachodniopomorskiego działające w następujących branżach:

  • biogospodarka
  • działalność morska i logistyka
  • przemysł metalowo-maszynowy
  • usługi przyszłości (ICT, IT, KPO, przemysły kreatywne)
  • turystyka i zdrowie

Szczegóły konkursu na stronie http://rpo.wzp.pl/content/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-0