Forum Ekologiczne 2016

To już trzecia edycja Międzynarodowego Forum Ekologicznego które zawitało do naszego miasta. Po niebywałym sukcesie dwóch edycji, PIE ED Kołobrzeg bierze udział w działaniach również w tym roku. W 2016 roku w forum uczestniczy około 800 zarejestrowanych uczestników, a Kołobrzeg w tych dniach stał się stolicą polskiej ekologii.

Równolegle z forum mają miejsce targi ekologiczne EKO Kołobrzeg 2016, gdzie konsultanci ED prezentują publikacje dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zmianom klimatycznym – w ramach 3 Priorytetu Komisji Europejskiej ogłoszonych przez J.C. Junckera związanych z stabilną unią energetyczną z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu .

Forum Ekologiczne to doskonała okazja na przekazanie 2 ważnych komunikatów spójnych z Priorytetami Komisji Europejskiej przedstawionymi przez J.C. Junckera (1 oraz 3). Eko-Targi gromadzą rzeszę przedsiębiorców poszukujących nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej oraz ekologicznych rozwiązań energetycznych. Innowacje w firmach zwiększają ich konkurencyjność. Poprawa efektywności poprzez zastosowanie alternatywnych źródeł energii w przedsiębiorstwach ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy, a tym samym wpływ na realizację 1 Priorytetu Junckera (Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji). Dodatkowo samo zastosowanie alternatywnych źródeł energii przyczynia się do realizacji Priorytetu 3. (Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu). Konsultanci PIE ED w trakcie uczestnictwa w targach, informują m.in. o możliwości pozyskania środków z UE na inwestycje pro-ekologiczne w przedsiębiorstwach.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ->