Szkolenie dla Start-upów

Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze europejskie dla start-upów”. W trakcie spotkania wskazane zostaną źródła wsparcia dedykowane bezpośrednio dla start-upów, ale również te, które z definicji dla nich nie zostały stworzone, ale mogą okazać się przydatne przy zakładaniu bądź rozwijaniu działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2017 r. w godz. 10.00-13.0 w w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b​.

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU