Lepsze zarządzanie migracją

Komisja i Wysoka Przedstawiciel przedstawiły dziś szereg dodatkowych środków mających na celu wzmocnienie działań UE w rejonie Morza Śródziemnego, a w szczególności tych prowadzonych we współpracy z Libią oraz na terenach graniczących z tym krajem. Działania te skupiają się na zwalczaniu przemytu i handlu ludźmi, skuteczniejszym zarządzaniu przepływami migracyjnymi, ratowaniu życia na morzu i poprawieniu warunków życia migrantów i uchodźców. CZYTAJ WIĘCEJ