Wojna a kryzys uchodźczy. Największą cenę płacą cywile

Na spotkaniu w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dnia 2 marca br. , którego byliśmy współorganizatorami, poruszono bardzo ważny temat. Działania wojenne w różnych częściach świata powodują powstawanie wielotysięcznych fal uchodźców, którzy uciekają z terenów objętych wojną w obawie przed utratą życia.  Losy tych ludzi toczą się w rozmaity sposób, ale jedno jest pewne – opuszczają swoje domy, cały dorobek życia i ruszają na tułaczkę, trwającą czasami kilkanaście lat. Opowiadał o tym w sposób bardzo bezpośredni świadek tych ludzkich tragedii – korespondent wojenny Andrzej Meller.  W ciągu 10 lat, które spędził poza Polską, był naocznym świadkiem wielu wojen, szczególnie na terenie Afryki i Azji.  W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Zaprezentowany został również krótki film przygotowany przez Komisję Europejską na temat czterech zasad pomocy humanitarnej.

http://www.rck.kolobrzeg.eu/aktualnosci/aktualne/720-cykl-podrozniczy-za-horyzontem-andrzej-meller-2-03-2017