Chcesz dotację z Unii Europejskiej?

Dnia 13 marca 2017 r. o godz. 15:00 na dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej. Obecnie trwa niepowtarzalna okazja dla kołobrzeskich firm aby skorzystać z naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Pracownicy Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Koszalinie przeprowadzą szkolenie, na którym krok po kroku wyjaśnią, jak należy składać wnioski aby otrzymać dotację. Dotyczy Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – przypominamy, że nabór wniosków do tego działania rozpoczął się w dn. 2 marca br., a aktualności wraz z kompletem dokumentów można również znaleźć na stronie: www.koszalin.pl/pl/news/nabor-wnioskow-do-dzialania-18-rpo-wz-tryb-konkursowy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne, ogólnodostępne szkolenie. Miejsca wystarczy dla wszystkich chętnych, prosimy o punktualne przybycie.