Międzyszkolny konkurs – ochrona środowiska

W dniu 5 kwietnia w Urzędzie Miasta odbył się drugi konkurs międzyszkolny w tematyce ochrony środowiska oraz problematyki azbestu. Do konkursu przystąpiło 19 uczestników z kołobrzeskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs odbył się na zasadzie testu, który składał się z 20 pytań jedno i wielokrotnego wyboru.

Najlepsza w konkursie okazała się Jaśmina Stypuła z Gimnazjum nr 4 w Podczelu, drugie miejsce zajął Kamil Wilk z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy, a trzecie miejsce Karol Górecki z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Dla każdego uczestnika przygotowano drobne upominki, a dla najlepszych nagrody rzeczowe – gry planszowe oraz tablety. Organizatorami konkurs był Urząd Miasta w Kołobrzegu oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kołobrzeg.