Wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

W związku z ogromną ilością zapytań telefonicznych do nas, informujemy, że Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct nie wydają Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Instytucją odpowiedzialną za wydanie tej karty jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Najbliższa placówka stacjonarna mieści się w Koszalinie i tam osobiście można złożyć wniosek i odebrać kartę EKUZ. Można to również zrobić drogą elektroniczną – wniosek należy wypełnić na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i przesłać do wybranej placówki NFZ. Karta zostanie wysłana za darmo na adres wnioskodawcy.

Dane kontaktowe instytucji wydającej EKUZ

ul. Konstytucji 3 Maja 7

Koszalin 75-820

tel. +48 94 346 52 27, +48 (94) 346 52 28
faks +48 94 341 54 221