Brexit – drugi etap

Brytyjczycy będą nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku o ile będą respektować wszystkie cztery swobody – deklaruje KE przedstawiając projekt wytycznych do kolejnego etapu negocjacji na podstawie art. 50. Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE i nie będzie reprezentowana w instytucjach, agencjach ani innych organach Unii. CZYTAJ WIĘCEJ