Konsultacje społeczne w sołectwie. Warsztaty dla sołtysów.

W ramach tegorocznych działań informacyjnych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich oraz z inicjatywy członkini TE dr Anny Przybylskiej organizowane są w Przedstawicielstwie KE warsztaty dla sołtysów i sołtysek. Szkolenie odbędzie się 18 kwietnia 2018r. Szkolenie bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Komisja pokrywa koszty podróży do Warszawy na szkolenie. Szczegóły na stronie https://ec.europa.eu/poland/events/180316_consultations_pl