„Bądźmy aktywni” – wykład

Bardzo ciekawe spotkanie za nami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zaprosił uczestników projektu „Bądźmy aktywni”. Grupa 27 osób okazała się rzeczywiście bardzo aktywna. Dyskutowaliśmy o korzyściach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przedział wiekowy grupy ( 20-55 lat) pozwolił zapoznać się z opiniami szerokiego spektrum. Głosy krytyczne dotyczyły głównie gospodarki odpadami. Tematem spotkania była partycypacja społeczna, ogólna wiedza o Unii Europejskiej i jej instytucjach, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego w oparciu o walory kulturalne, historyczne, społeczne i turystyczne miasta i regionu. Punkt ED przekazał odbiorcom podstawowe informacje o Unii Europejskiej, która chroni wszystkich obywateli, wspiera i broni. Omawialiśmy także aspekty świadomego obywatelstwa w UE i konieczność uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019r.