Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu miasto Kołobrzeg zachęca do skorzystania z Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego. Podczas Dnia Bez Samochodu, który przypada w sobotę 22 września 2018 r. przedłużony zostanie czas bezpłatnego wypożyczenia roweru z 20 minut do jednej godziny. 

Jesteśmy obecnie w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” dla naszych mieszkańców, uruchomiliśmy system roweru miejskiego, powstało centrum przesiadkowe i wiaty rowerowe przy szkołach.  Budujemy ścieżki rowerowe, aby ułatwić poruszanie się rowerem w centrum miasta. 46 przystanków komunikacji miejskiej  zostało wymienionych na nowe, wygodne i nowoczesne.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego i rowerowego, ograniczenie ruchu drogowego w centrum miasta, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

Efektem projektu będzie rozwój ekologicznych form transportu i zmniejszenie emisji spalin z silników samochodowych.

Całkowita wartość projektu: 9 593 363,89 zł, wydatki kwalifikowalne: 7 799 482,84 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 191 224,09 zł