Europejski Dzień Języków w Trójce

Różnorodność językowa, wielojęzyczność i nauka języków obcych przez całe życie są głównymi przesłaniami głoszonymi przez Radę Europy corocznie w czasie Europejskiego Dnia Języków. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu już po raz kolejny, 26 września, zorganizowała Europejski Dzień Języków dla uczniów.

Na lekcjach oraz podczas aktywnych przerw uczniowie uczyli się powitań w różnych językach, wykonywali plakaty tematyczne, próbowali swych sił w piśmie cyrylicą. Poznawali te same przysłowia w języku polskim, angielskim i niemieckim, rozwiązywali krzyżówki i rebusy językowe. Mieli również okazję popisać się swoją wiedzą  ze znajomości flag i stolic wybranych krajów europejskich. Świetną rozrywką okazał się również wspólny taniec oraz nauka piosenek. Młodsi uczniowie podczas zabaw ruchowych  sprawdzili swój refleks, spostrzegawczość,  powtarzając i ucząc się przy okazji  nowych słówek.

Starsi uczniowie mogli zmierzyć się z literowaniem wyrazów i odczytywaniem łamańców językowych.

Uczniowie chętnie wypowiadali  się na temat korzyści płynących z nauki języków obcych, dzielili się swoimi sprawdzonymi i skutecznymi metodami zapamiętywania słówek, a także sposobami doskonalenia kluczowych umiejętności, takich jak mówienie czy rozumienie tekstów w oryginale. Był też czas na relaks przy popularnych piosenkach, takich jak Despacito i Frozen, śpiewanych w kilkunastu różnych językach.

Partnerem obchodów Europejskiego Dnia Języków w „Trójce” oraz sponsorem upominków dla uczniów był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg.