Wyróżnienie dla uczennic z powiatu kołobrzeskiego

Miło nam poinformować, iż dwie uczennice ze szkół średnich powiatu kołobrzeskiego, zostały zakwalifikowane przez Komisję Europejską na Dialog Obywatelski. Spotkanie z udziałem młodzieży na temat przyszłości Europy odbędzie się w dniu 7-9 maja br. w Sibiu, w Rumunii.

W Dialogu Obywatelskim weźmie udział około 300 młodych Europejczyków z całej Europy. Pula miejsc, jaka została przeznaczona dla młodzieży z Polski to 22, tym bardziej jest to niebywały sukces uczennic naszego powiatu.

Uczestnicy wezmą udział w różnych warsztatach tematycznych poświęconych przyszłości rynku pracy, nabywaniu umiejętności i kwalifikacji, cyfrowej Europie, zmianie klimatu, sprawiedliwym i sprzyjającym włączeniu społeczeństwom, a także demokratycznemu uczestnictwu i większemu zaangażowaniu młodzieży w proces kształtowania polityki. Na zakończenie, uczestnicy wspólnie omówią pomysły przedstawione w trakcie Dialogu Obywatelskiego z liderami politycznymi z Komisji Europejskiej.