Wyjedź na staż do Parlamentu Europejskiego!

Parlament Europejski zachęca, by aplikować na staż w tej instytucji, który pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowej, wielojęzycznej instytucji. Absolwenci studiów wyższych mają na to czas do 30 czerwca.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:
– mają ukończone 18 lat;
– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
– spełniają wymogi językowe;
– przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
– nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
– w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Aplikacje na staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim można składać do 30 czerwca za pośrednictwem strony internetowej PE poświęconej stażom. Obecnie PE przyjmuje aplikacje na staże na okres 1 października 2019 – 29 lutego 2020.

WEJDŹ NA STRONĘ I ZAPISZ SIĘ NA STAŻ