Zakończone szkolenia w ramach projektu „Ja w internecie”

Szkolenia zakończone w ramach projektu „Ja w internecie”

• Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sapere Aude z Kołobrzegu,
• Lata realizacji 2018-2019,
• Budżet projektu wg umowy o dof. to 147 840 PLN (100% dofinansowania z UE),
• W ramach projektu przeszkolonych zostało 264 osoby z powiatu kołobrzeskiego,
• Przeprowadzono 22 szkolenia z 7 tematów dotyczących wzrostu kompetencji cyfrowych mieszkańców,
(tematy szkoleń:
Rodzic w Internecie,
Mój biznes w sieci,
Moje finanse i transakcje w sieci,
Działanie w sieciach społecznościowych,
Tworzenie własnej strony internetowej (bloga),
Rolnik w sieci,
Kultura w sieci).
• Zakupiono również 14 laptopów z oprogramowaniem oraz szafkę mobilną. Komputery przekazane zostaną, zgodnie z umową o dofinansowanie, do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.

CIEKAWOSTKI:
• Najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 44-64 lata, następnie osoby powyżej 65 roku życia, dalej 35-43 latkowie; najmniej liczna natomiast, to osoby pomiędzy 18 a 34 rokiem życia.
• Najmłodsza osoba biorąca udział w szkoleniu miała 25 lat, najstarsza natomiast 84 lata,
• Udział wzięło również 11 osób o różnym stopniu niepełnosprawności.
• Zdecydowana większość to kobiety 204, mężczyźni 60.