Susza: UE pomaga rolnikom

– KE pozostaje w kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi i w razie konieczności szybko reaguje – deklaruje komisarz Phil Hogan prezentując środki wsparcia dla rolników poszkodowanych przez suszę. Będą mogli oni starać się o wypłatę większość dopłat bezpośrednich od połowy października, zagwarantowano także odstępstwa od zasad zazieleniania w celu zwiększenia dostępu do pasz. CZYTAJ WIĘCEJ