„Aktywna integracja kluczem do sukcesu”

13 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu zostało zorganizowane spotkanie dla uczestników projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu”, około 30 osób. Projekt jest realizowany przez Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Kołobrzegu. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia  100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób   niepełnosprawnościami)  poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. Spotkanie miało charakter  edukacyjno – integracyjny (m.in. dobre praktyki podmiotów III sektora, animacja środowiskowa, znaczenie wolontariatu i partycypacji społecznej, ogólna wiedza o społeczeństwie, o Europie, promocja aktywnych form spędzania czasu  wolnego w oparciu o walory kulturalne, historyczne, społeczne i turystyczne miasta i regionu. Konsultantka ED czynnie uczestniczyła w spotkaniu poprzez prezentację multimedialną na temat 15 lat Polski w UE oraz moderowanie dyskusji na temat przyszłości Europy. Lokalna społeczność zgłasza konieczność podjęcia działań przez KE, aby jakość towarów na polskim rynku była taka, jak na rynkach krajów zachodniej Europy.