Spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie

Przedsiębiorcy na start !

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP, w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz do aplikowania o fundusze UE.  Więcej informacji:

http://www.rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/szkolenie-w-koszalinie-dotyczace-aplikowania-o-fundusze-europejskie-w-ramach-dzialania-18-inwestycje