Młodzi Europejczycy stają w obronie Ziemi

Europejska Deklaracja Praw Planety i Istot Żywych, przygotowana przez uczennice i uczniów z krajów członkowskich Unii Europejskiej, została zaprezentowana 27 listopada w trakcie ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strassburgu. Polskę, w tych działaniach, reprezentowali uczniowie i uczennice klasy 6d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie (woj. dolnośląskie).

My, dzieci Europy, reprezentowane przez 310 uczniów i uczennic z 10 krajów europejskich, pod kierunkiem 27 nauczycieli, zebrane 27 listopada 2019 roku w Parlamencie Europejskim, uznając współzależność zachodzącą między człowiekiem jako gatunkiem a planetą Ziemią w obrębie tego samego ekosystemu, mając na uwadze coraz szybszą degradację różnorodności biologicznej, mórz i oceanów, gleby, powietrza oraz klimatu, przekonane o konieczności poszanowania życia na Ziemi, uważanego za niepodzielną całość we wszystkich jego przejawach, stwierdziwszy, że nadszedł czas, aby ludzie żyli w harmonii z planetą Ziemią oraz ze wszystkimi istotami żywymi, proklamujemy następujące prawa planety…

~ Preambuła Europejskiej Deklaracji Praw Planety i Istot Żywych

https://ec.europa.eu/poland/news/191220_earth_pl