Pomoc UE dla świata

W 2019 roku Unia Europejska przeznaczyła na oficjalną pomoc rozwojową 75,2 mld euro w 2019 r. Oprócz oficjalnej pomocy rozwojowej, UE pomaga krajom partnerskim w jak najpełniejszym wykorzystaniu różnych źródeł finansowania, które mają wspierać realizację celów zrównoważonego rozwoju. UE znacząco przyczynia się do łączenia pomocy, inwestycji, handlu, mobilizacji zasobów krajowych i polityk mających na celu uwolnienie pełnego potencjału wszystkich przepływów finansowych. Czytaj więcej…