Unia Europejska / Środki ograniczające COVID-19 w poszczególnych krajach.

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) na wniosek Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) przygotowało  mapę (stan na 20.04.2020r.) pn.: Unia Europejska / Środki ograniczające COVID-19.

Mapa dostępna pod następującym adresem:

https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ERCMapsThumbs/ECDM_20200420_EU_Covid_measures.png