Historie lokalnych bohaterów…

Unia Europejska i jej państwa członkowskie wspólnie mobilizują ponad 3 tryliony euro, aby pomóc ratować życie, zatrudnienie i firmy, wspierając tysiące ludzi . Odkryj europejskie historie solidarności i nadziei, które zachęcają nas wszystkich do wiary w lepsze jutro. Czytaj więcej…

#EuropejczycyPrzeciwCOVID19