Ponad 618 mln euro dla Polski

Zmiany trzech programów operacyjnych polityki spójności w Polsce zatwierdziła Komisja Europejska. Umożliwią one sfinansowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego koronawirusem w polskiej gospodarce i systemie opieki zdrowotnej. Beneficjentami zmian będą również nauczyciele, którzy otrzymają sprzęt do nauki on-line.

Zmiana Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 umożliwi udostępnienie 314,5 mln euro z funduszy polityki spójności UE, w formie dotacji i pożyczek dla ponad 7200 przedsiębiorstw, które poniosły straty finansowe w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa.

Ten sam program zapewni finansowanie w wysokości 71 mln euro na testowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie diagnostyki, terapii i profilaktyki oraz na projekty pilotażowe mające na celu dostosowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz wspieranie projektów badawczych.

W ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 170 mln euro będzie przeznaczone na wsparcie pracowników służby zdrowia, służb sanitarnych, strażaków, funkcjonariuszy policji, organizatorów zbiorowego transportu publicznego oraz służb zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego pozwoli na przeznaczenie 63 mln euro na wsparcie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dla szpitali w regionie już zakupiono 110 respiratorów, 100 łóżek szpitalnych i jednostek intensywnej terapii, 24 tysiące litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,5 mln środków ochrony indywidualnej.

Dzięki projektowi „Wielkopolski Szkoła Cyfrowa” 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 szkół regionu wyposażono w laptopy i tablety, aby mogli kontynuować naukę podczas zamknięcia placówek oświatowych.