Festiwal Rybny już za nami!

Pogoda nie była sprzyjająca, ale mimo tego zainteresowanie stoiskiem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg było ogromne. Konsultanci prowadzili quizy i konkursy na temat wiedzy o Unii Europejskiej, mieszkańcy oraz turyści bardzo licznie w nich uczestniczyli. Plenerowe spotkanie odbyło się dnia 26 września na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu  – europejskie smaki rybne jako element wspólnego dziedzictwa, europejskich wartości i ich zachowania w krajach Wspólnoty. Celem było też pokazanie działań na rzecz poprawy społecznej i gospodarczej sytuacji branży oraz społeczności rybackiej na obszarach zależnych od rybołówstwa na terenie powiatu kołobrzeskiego. Festiwal Rybny już od dwóch lat integruje społeczność lokalną, promuje spożywanie ryb pochodzących z miejscowych połowów, wzmacnia  świadomość obywatelską, poczucie przynależności do własnej społeczności, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną oraz wzrost świadomości o obywatelstwie europejskim.