Warszawa z nowymi pociągami

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję o wartości ponad 46 mln euro z Funduszu Spójności na zakup 21 pociągów elektrycznych i modernizację stacji serwisowej w Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa transportu publicznego w stolicy Polski, jak również zwiększenie możliwości i efektywności konserwacji pociągów na miejscu przez przewoźnika.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira oznajmiła: – Jest to jedna z większych inwestycji w ramach polityki spójności. Zapewni ona obywatelom czysty transport, a także przyczyni się do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego i większej spójności, realizując w ten sposób jeden z priorytetowych celów Unii.

Nowe pociągi będą uzupełnieniem zmodernizowanych linii kolejowych w Warszawie i ułatwią przemieszczanie się w ramach aglomeracji. Transport publiczny stanie się mniej zatłoczony, wygodniejszy i nowocześniejszy. Zachęci to mieszkańców stolicy do niekorzystania z samochodów, dzięki czemu zmniejszy się hałas, zanieczyszczenie i liczba wypadków drogowych.

Projekt wpisuje się również w szersze działania na rzecz rozwoju wysokiej jakości interoperacyjnego transportu kolejowego w Polsce, który przyczyni się do obniżenia poziomu hałasu. Pociągi mają być gotowe do eksploatacji w styczniu 2023 r.