Europa o klimacie

Szukasz inspirujących metod angażowania młodzieży w edukację ekologiczną? Chcesz zachęcać swoich uczniów do zmiany nawyków? Dołącz do programu dla nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą. Bezpłatnie oferujemy webinarium, zajęcia warsztatowe i materiały dydaktyczne.

„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” to program dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Chcemy wesprzeć rozwój wiedzy oraz postaw uczniów, wzmocnić wiarę we własne możliwości, rozbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym, odpowiedzialność za nie i poczucie sprawczości – a to wszystko za pomocą ciekawych i angażujących metod pracy. Przekonaj się, czy Twoja szkoła może być bardziej ekologiczna!

DLA KOGO PROJEKT?

Dla wszystkich, którym zależy na włączaniu aktualnych tematów do zajęć w szkole. To program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VIII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! Serdecznie zapraszamy do programów zespoły nauczycielskie, jaki i pojedynczych nauczycieli i nauczycielki.

CO OFERUJEMY?

„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:

  • Webinarium wprowadzające – wprowadzenie merytoryczne i metodyczne do zagadnień poruszanych w materiałach oferowanych w programie oraz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z uczniami.
  • Seria trzech warsztatów on-line stanowiących zaproszenie do wzmocnienia kompetencji w realizowaniu zajęć lekcyjnych lub wydarzeń szkolnych dotyczących ww. tematyki.
  • Komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych w formie Zadań interdyscyplinarnych, które dotyczą różnorodności biologicznej, konsumpcji i czystej energii – na przedmioty: geografia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza.
  • Przewodnik merytoryczno-metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przedstawiający sposoby i zalety włączania edukacji ekologicznej na zajęciach oraz wprowadzenie merytoryczne do tematów poruszanych w programie,
  • Możliwość poznania innych nauczycieli i nauczycielek o podobnych zainteresowaniach,
  • Festiwal internetowy dla młodzieży z okazji Dnia Wiosny,
  • Możliwość zapewnienia swoim uczniom i uczennicom wielu ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!

Na wszystkie wydarzenia obowiązują osobne zapisy. Nasi uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojego zaangażowania w realizację programu. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w webinarium i we wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu programu dokształcania. Webinarium wprowadzające odbędzie się 28 stycznia i otworzy program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie”. Seria warsztatów on-line rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Warsztaty będą trwały ok. 2 godziny, na platformie ZOOM, co dwa tygodnie.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Obecnie rozpoczynamy rekrutację nauczycielek/nauczycieli na WEBINAR WPROWADZAJĄCY, która trwa od 16 grudnia 2020 do 22 stycznia 2021 przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja na serię warsztatów „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” zostanie ogłoszona w najbliższym czasie.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU: od 28 stycznia 2021 do 31 marca 2021

KONTAKTjustyna.zamojda@ceo.org.pl

Program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” jest współfinansowany m.in. ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.