Dzień Ziemi

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg dziękuje wszystkim uczestnikom wydarzeń zorganizowanych z okazji Dnia Ziemi w dniu 22- 23 kwietnia 2021. Pomimo bardzo silnego wiatru, spotkanie w plenerze przed Ratuszem przyciągnęło bardzo wielu mieszkańców zainteresowanych ochroną środowiska. Cieszy to lokalne władze samorządowe, ponieważ w obliczu wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne będą wspólne działania mieszkańców i władz miasta.

Planowane są nowe inwestycje związane z modernizacją oświetlenia miejskiego i ograniczeniem zużycia energii, montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności  publicznej, zakup autobusów hybrydowych dla komunikacji miejskiej, powstanie ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych oraz wiele innych. Nowa perspektywa UE 2021-2027 daje możliwości realizacji szeregu ważnych przedsięwzięć z dziedziny szeroko pojętej ekologii.