EU Bookshop – wszystko, czego szukasz

EU Bookshop, którym zarządza Urząd Publikacji Unii Europejskiej, umożliwia dostęp do urzędowych publikacji Unii Europejskiej on-line. Publikacje można pobierać w formacie PDF lub ( w niektórych przypadkach) zamawiać papierowe wersje, które zostaną przesłane pocztą na adres zamawiającego.

(więcej…)

Wolontariat w Pawilonie

Już 1 września pojawi się w Warszawie, w centralnym punkcie miasta i przez 2 tygodnie będzie można się w nim dowiedzieć wszystkiego na tamat wolontariatu. To specjalny Pawilon, który stanie na Placu Defilad, przed PKiN. To jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu.

(więcej…)

W Sopocie o budżecie

Pierwszy raz przedstawiciele państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wspólnie dyskutowali na temat wieloletnich ram finansowych po 2013 r. Na nieformalnej radzie w Sopocie Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič oraz komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski.

(więcej…)

Kaliningrad bliżej UE

KE proponuje ułatwienia dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego w codziennym przekraczaniu granicy z Polską i Litwą. Wniosek zmieniający przepisy dotyczące małego ruchu granicznego przewiduje włączenie całego obwodu kaliningradzkiego, jak również konkretnego obszaru przygranicznego po stronie polskiej, do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną.

(więcej…)

Poza UE też jesteś chroniony

Co roku Europejczycy podejmują łącznie około 90 milionów podróży poza granice UE. Komisja Europejska przypomina, że pobyt w kraju, w którym nie ma przedstawicielstwa naszego państwa, nie oznacza, iż jesteśmy pozbawieni pomocy konsularnej. Obywatelstwo europejskie wiąże się m.in. z prawem do zwrócenia się o pomoc do ambasady lub konsulatu innego państwa UE.

(więcej…)

Forum Jednolitego Rynku

Debata  na temat przyszłości wspólnego rynku w UE czyli Forum Jednolitego Rynku, w dniach od 2 do 4 października odbędzie się w Krakowie. Rejestracja trwa do 15 sierpnia. Do udziału w Forum zaprasza  się przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe, przedstawicieli rożnych szczebli władzy publicznej oraz wszystkich zainteresowanych.

(więcej…)

Konto dla każdego

Dostęp do tanich kont bankowych w świecie, gdzie gotówka jest wypierana przez tzw. plastykowy pieniądz, to jeden z warunków pełnego uczestnictwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Jednak około 30 mln dorosłych obywateli Unii nie posiada własnego konta. Dlatego Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do propagowania tanich usług bankowych dostępnych dla każdego mieszkańca UE.

(więcej…)

Nie ma odwrotu od polityki rozwojowej

Polska prezydencja ma szczególne zadanie zapewnienia, by w czasie kryzysu Unia Europejska nadal była zaaangażowana w pomoc rozwojową – powiedział komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs podczas nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju państw UE w Sopocie.

(więcej…)

Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno- prywatne już trwa!

28 czerwca ruszył nabór zgłoszeń w konkursie, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

(więcej…)

Miasta przyjazne ludziom

Ruszyła druga edycja konkursu „Access City Award” – nagrody dla miast przyjaznych dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób Komisja Europejska wyróżnia miasta, które podjęły działania poprawiające powszechny dostęp do przestrzeni publicznej. Zgłoszenia można przesyłać do 20 września br. W konkursie mogą uczestniczyć miasta liczące ponad 50 tys. mieszkańców.

(więcej…)

Page 107 of 124
1 105 106 107 108 109 124