Leczenie za granicą

Chory na cukrzycę Niemiec zabiera do Włoch dodatkowe recepty, ale czy apteka je przyjmie? Portugalczyk przechodzi w Hiszpanii operacji usunięcie zaćmy, ale nie wie czy otrzyma zwrot kosztów? Parlament Europejski poprał przyjęcie dyrektywy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. – Doprecyzowano w niej prawa obywateli do świadczeń zdrowotnych na terenie całej UE oraz do zwrotu kosztów leczenia – podkreśla komisarz John Dalli.

(więcej…)

2011 – Europejski Rok Wolontariatu

Co roku 100 milionów Europejczyków poświęca swój czas i wiedzę, pomagając potrzebującym i dając coś od siebie społecznościom, w których żyją. Emerytowany nauczyciel sztuki prowadzi wykłady w muzeum, licealista w szpitalu czyta książki chorym dzieciom, były piłkarz trenuje zawodników klubu z sąsiedztwa. Aby podkreślić te wysiłki i zachęcić innych do ich podejmowania, Komisja Europejska ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

(więcej…)

Węgierskie przewodnictwo w UE

Zapewnienie stabilności europejskiej gospodarki, rozszerzenie UE, wsparcie Partnerstwa Wschodniego i kwestie związane z energią oraz integracja Romów – to priorytety węgierskiego przewodnictwa w UE. Węgry, które przystąpiły do UE w 2004 r., sprawują prezydencję w Radzie UE po raz pierwszy. Po nich przyjdzie czas na Polskę.

(więcej…)

Estonia ma Euro

1 stycznia 2011 r. Estończycy zaczęli płacić w euro. Skuteczne planowanie oraz kampanie informacyjne powinny zapewnić sprawne przejście z korony na euro. Estonia przyjęła euro i jest już 17 krajem, w którym obowiązuje wspólna, europejska waluta. Już pół roku temu, Komisja Europejska uznała, że Estonia spełnia kryteria przyjęcia wspólnej waluty i przedłożyła Radzie wniosek w sprawie przystąpienia tego kraju do strefy euro.

(więcej…)

Aktywna i zdrowa starość

Lepsza jakość życia, skuteczna opieka zdrowotna, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, technologie wspomagające dla osób starszych – to przedmiot konsultacji, jakie właśnie ruszyły w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu". – Ludzie żyją coraz dłużej i powinni móc żyć w możliwie aktywny i niezależny sposób – mówi komisarz Neelie Kroes.

(więcej…)

Aktywna i zdrowa starość

Lepsza jakość życia, skuteczna opieka zdrowotna, prewencja, wczesna diagnostyka i leczenie, technologie wspomagające dla osób starszych – to przedmiot konsultacji, jakie właśnie ruszyły w ramach "Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu". – Ludzie żyją coraz dłużej i powinni móc żyć w możliwie aktywny i niezależny sposób – mówi komisarz Neelie Kroes.

(więcej…)

Kryzys mija, ale powoli

Europejska gospodarka zaczyna się rozpędzać – jesienna prognoza przygotowana dla KE zakłada, że w latach 2010-11 PKB w Unii ma średnio wzrosnąć o około 1,75 proc., a w kolejnym roku – nawet o 2 proc. Prognoza dla Polski jest ponad dwukrotnie wyższa. – Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku – podkreślił komisarz Olli Rehn.

(więcej…)

Kryzys mija, ale powoli

Europejska gospodarka zaczyna się rozpędzać – jesienna prognoza przygotowana dla KE zakłada, że w latach 2010-11 PKB w Unii ma średnio wzrosnąć o około 1,75 proc., a w kolejnym roku – nawet o 2 proc. Prognoza dla Polski jest ponad dwukrotnie wyższa. – Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku – podkreślił komisarz Olli Rehn.

(więcej…)

Coraz szybsze łącza

Szerokopasmowe łącza internetowe w Europie są coraz szybsze – wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Komisję Europejską. Jednak ciągle jeszcze daleko do osiągnięcia ambitnych celów zapisanych w Agendzie Cyfrowej. – Szybki internet jest jak cyfrowy tlen, niezbędny dla zdrowia i dobrobytu Europy – podkreśla wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.

(więcej…)

Coraz szybsze łącza

Szerokopasmowe łącza internetowe w Europie są coraz szybsze – wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Komisję Europejską. Jednak ciągle jeszcze daleko do osiągnięcia ambitnych celów zapisanych w Agendzie Cyfrowej. – Szybki internet jest jak cyfrowy tlen, niezbędny dla zdrowia i dobrobytu Europy – podkreśla wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.

(więcej…)

Page 118 of 126
1 116 117 118 119 120 126