Dzień Europy w Kołobrzegu

W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy jako niezbędny warunek utrzymania stosunków pokojowych. Propozycję tę, znaną jako "Deklaracja Schumana", uważa się za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej. Dzisiaj dzień 9 maja stał się europejskim symbolem (Dniem Europy), który wraz z flagą, hymnem, mottem i wspólną walutą (euro) stanowi o politycznej tożsamości Unii Europejskiej. (więcej…)

10-lecie Amazonek

Dnia 8 maja 2010r.w Sali koncertowej Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Amazonek w Kołobrzegu. Współorganizatorem tej uroczystości był Punkt Informacji Europe Direct, który włączył się w działania, realizując hasło: Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu działa bardzo prężnie od 10 lat, pozyskując wsparcie od władz miasta, powiatu i województwa. Podczas jubileuszu obecny był Prezydent Miasta Janusz Gromek, Starosta Kołobrzeski Artur Mackiewicz, przedstawiciel Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

(więcej…)

Konkurs „Portret Ziemi”

Z okazji Europejskiego Dnia Ziemi Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs "Portret Ziemi" skierowany do uczniów ze szkół podstawowych. Na konkurs plastyczny wpłynęło 117 prac, w tym 103 w kategorii klas I-III oraz 14 prac w kategorii klas IV-VI. Jury konkursowe w składzie: Dariusz Kaleta – Kierownik Działu Wystawienniczego Galeria Sztuki Współczesnej, Beata Bełdzikowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz pracownicy Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg: Lidia Szyper-Machowska, Jolanta Milewska oraz Piotr Cieszczyk przyznało nagrody: (więcej…)

Kołobrzeg Biega – Bieg Zaślubin

W dniu 20 marca w Kołobrzegu odbył się Bieg Zaślubin. Jednym z współorganizatorów imprezy był Urząd Miasta Kołobrzeg, w tym Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg. Celem biegu było uczczenie 65 Rocznicy Zakończenia Walk o Kołobrzeg i Zaślubin z Morzem, a także popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu, propagowanie zdrowego stylu życia. W trakcie imprezy, której dystans wynosił 15 km, pracownicy Punktu w Kołobrzegu propagowali bieganie jako wariant dla poruszania się samochodem, zapobiegający negatywnym skutkom dla środowiska związanym z rozwojem motoryzacji oraz istotny czynnik w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

(więcej…)

Szkolenie dla przedsiębiorców „Prawa i obowiązki podatników w kontroli podatkowej”

W dniu 26 lutego na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbyło się szkolenie ""Prawa i obowiązki podatników w kontroli podatkowej" przeznaczone dla właścicieli, pełnomocników i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za obsługę kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorcy. Szkolenie zorganizowała Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg – Wydział Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.

(więcej…)

Szkolenie dla przedsiębiorców „Prawa i obowiązki podatników w kontroli podatkowej”

W dniu 26 lutego na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbyło się szkolenie ""Prawa i obowiązki podatników w kontroli podatkowej" przeznaczone dla właścicieli, pełnomocników i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za obsługę kontroli przeprowadzanych u przedsiębiorcy. Szkolenie zorganizowała Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg – Wydział Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg.

(więcej…)

Szkolenie na temat Programu Południowy Bałtyk

W dniu 16 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbyło się szkolenie współorganizowane przez Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg – Urząd Miasta Kołobrzeg na temat "Aktualnych możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013".

(więcej…)

Szkolenie na temat Programu Południowy Bałtyk

W dniu 16 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbyło się szkolenie współorganizowane przez Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg – Urząd Miasta Kołobrzeg na temat "Aktualnych możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2007-2013".

(więcej…)

Europe Direct w KALK

W rozgrywkach Kołobrzeskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, w sezonie 2009/2010, bierze udział drużyna Europe Direct. Rozgrywki KALK odbywają się w weekendy i zawsze gromadzą rzeszę kibiców zainteresowanych koszykówką. W obecnym sezonie oprócz drużyny Europe Direct, do rywalizacji przystąpiło 9 innych drużyn.

(więcej…)

Lekcje europejskie w Przedszkolach

11 grudnia 2009 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Kołobrzegu oraz 16 grudnia w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Kołobrzegu odbyły się lekcje europejskie poprowadzone przez konsultantów Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg. Tematem zajęć były kwestie związane z zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska.

(więcej…)

Page 122 of 124
1 120 121 122 123 124