„Gwiezdny krąg” – wyniki II etapu

Mamy ogromną przyjemność przedstawić wyniki II etapu XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny krąg”.

Wyniki II etap

WAŻNE!! W tej edycji laureatów jest 11! Zgodnie z decyzją Organizatorów dwa ostatnie miejsca ex aequo przechodzą do finału! (więcej…)

VAT prosty i efektywny

Unijny system VAT zyska większe możliwości zwalczania oszustw w sektorze handlu elektronicznego. Dzięki przepisom uzgodnionym przez państwa członkowskie organy zwalczania nadużyć finansowych uzyskają dostęp do odpowiednich danych na temat zakupów w internecie. Oszustwa związane z VAT w sektorze e-handlu szacuje się na około 5 mld euro rocznie. CZYTAJ WIĘCEJ

UE-Chiny: 100 pod ochroną!

Polska Wódka będzie chroniona w Chinach. UE i Chiny zakończyły negocjacje w sprawie dwustronnej umowy o ochronie 100 europejskich oznaczeń geograficznych w Chinach i 100 chińskich oznaczeń geograficznych w Unii przed podrabianiem i przywłaszczaniem praw. Przełomowe porozumienie ma przynieść obu stronom wzajemne korzyści handlowe i zwiększyć popyt na produkty wysokiej jakości. CZYTAJ WIĘCEJ

Kutry na dorsze do wycofania

Polscy rybacy będą mogli skorzystać z pomocy finansowej dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Komisja Europejska przyjęła wniosek, w którym oferuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc finansowa ma być przeznaczona na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich. CZYTAJ WIĘCEJ

SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Mija rok od uruchomienia SELFIE, bezpłatnego narzędzia Komisji Europejskiej dostępnego w internecie, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się. Do tej pory z SELFIE skorzystało ponad 450 tys. uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół w 45 krajach. Oczekuje się, że do końca 2019 r. liczba ta przekroczy pół miliona. CZYTAJ WIĘCEJ

Równość wartością UE

Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki – powiedział komisarz odpowiedzialny za zasoby ludzkie Günther H. Oettinger podsumowując osiągnięcia KE Jean-Claude’a Junckera w zakresie równości. Obecnie w Komisji Europejskiej ponad 40 proc. kadry kierowniczej stanowią kobiety – czyli więcej niż planowano. CZYTAJ WIĘCEJ

Gala wręczania nagród

Konkurs rozstrzygnięty! Młody Europejczyk zdrowo żyjący wybrany! Wczoraj odbyła się uroczysta gala wręczania nagród dla laureatów konkursu przygotowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. A oto zwycięskie prace:

(więcej…)

Spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie

Przedsiębiorcy na start !

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP, w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz do aplikowania o fundusze UE.  Więcej informacji: (więcej…)

880 mln euro na polską kolej

W ramach polityki spójności Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów. Pierwszy projekt obejmuje modernizację korytarza kolejowego między Śląskiem a Łódzkiem, drugi – zakup taboru przystosowanego do przewozu kontenerów. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 2 of 112
1 2 3 4 112