Kutry na dorsze do wycofania

Polscy rybacy będą mogli skorzystać z pomocy finansowej dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów dorsza ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Komisja Europejska przyjęła wniosek, w którym oferuje wsparcie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc finansowa ma być przeznaczona na trwałe wycofanie z eksploatacji statków rybackich. CZYTAJ WIĘCEJ

SELFIE dla uczniów i nauczycieli

Mija rok od uruchomienia SELFIE, bezpłatnego narzędzia Komisji Europejskiej dostępnego w internecie, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się. Do tej pory z SELFIE skorzystało ponad 450 tys. uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół w 45 krajach. Oczekuje się, że do końca 2019 r. liczba ta przekroczy pół miliona. CZYTAJ WIĘCEJ

Równość wartością UE

Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki – powiedział komisarz odpowiedzialny za zasoby ludzkie Günther H. Oettinger podsumowując osiągnięcia KE Jean-Claude’a Junckera w zakresie równości. Obecnie w Komisji Europejskiej ponad 40 proc. kadry kierowniczej stanowią kobiety – czyli więcej niż planowano. CZYTAJ WIĘCEJ

Gala wręczania nagród

Konkurs rozstrzygnięty! Młody Europejczyk zdrowo żyjący wybrany! Wczoraj odbyła się uroczysta gala wręczania nagród dla laureatów konkursu przygotowanego w Zespole Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu. A oto zwycięskie prace:

(więcej…)

Spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie

Przedsiębiorcy na start !

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP, w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz do aplikowania o fundusze UE.  Więcej informacji: (więcej…)

880 mln euro na polską kolej

W ramach polityki spójności Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące ulepszenia polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich i bezpiecznych przewozów. Pierwszy projekt obejmuje modernizację korytarza kolejowego między Śląskiem a Łódzkiem, drugi – zakup taboru przystosowanego do przewozu kontenerów. CZYTAJ WIĘCEJ

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w muzeum

26 września br. w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyła się kolejna odsłona tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa pt. „W drodze”. Program „Z miast kresowych i wsi do Kołobrzegu” był niezwykle urozmaicony. Pani Aneta Popławska-Suś na co dzień pracownik Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie wygłosiła niezwykle ciekawy wykład pt. „Migracje z kresów dawnej II RP na tzw. Ziemie Odzyskane po 1945 r. – casus Pomorza Zachodniego”. (więcej…)

Europejski Dzień Języków w Trójce

Każdego roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków.  To coroczne święto zwraca uwagę na bogactwo języków w Europie oraz na fakt, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Jest to również okazja do  promowania wielojęzyczności na terenie całej Europy oraz zachęcania do nauki języków obcych. (więcej…)

Festiwal Rybny – fotorelacja

Dnia 21 września w kołobrzeskim porcie jachtowym odbył się Festiwal Rybny pn. Wczoraj i dziś kołobrzeskiego rybołówstwa. Festiwal zorganizowany został jako jedno z wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg razem z Lokalnym Punktem Sieci EURODESK, działającym przy Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu prowadził stoisko informacyjne. Głównym przekazem informacji były europejskie smaki rybne, jako element wspólnego dziedzictwa, europejskie wartości i ich zachowanie w krajach Wspólnoty. (więcej…)

Page 2 of 112
1 2 3 4 112