Państwa UE poddane ocenie EC

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2018 r. Również dziś opublikowano internetową tabelę wyników rynku wewnętrznego, która zawiera ocenę wyników krajów na jednolitym rynku UE i wskazuje na obszary problemowe, w których państwa członkowskie i Komisja powinny zwiększyć wysiłki. CZYTAJ WIĘCEJ

Obywatele w działaniu

Komisja rejestruje trzy nowe inicjatywy obywatelskie: „Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu”, „Zadbajmy o postęp naukowy: uprawy mają znaczenie!” oraz „Zakończmy erę plastiku w Europie”. Uznała jednocześnie, że nie może zarejestrować inicjatywy „Prawo Unii, prawa mniejszości i demokratyzacja instytucji hiszpańskich”. CZYTAJ WIĘCEJ

Handel pomimo barier

Europejskie firmy napotykają na coraz większe bariery na rynkach zagranicznych – wynika z opublikowanego sprawozdania Komisji Europejskiej. Mimo to od początku kadencji wyeliminowano 123 takie bariery, co w 2018 r. pozwoliło na zwiększenie eksportu o ponad 6 mld euro. – Przy rosnącej liczbie napięć handlowych i środków protekcjonistycznych, UE musi bronić interesów swoich przedsiębiorstw – deklaruje komisarz Cecilia Malmström. CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjedź na staż do Parlamentu Europejskiego!

Parlament Europejski zachęca, by aplikować na staż w tej instytucji, który pozwala zdobyć praktyczne doświadczenie w międzynarodowej, wielojęzycznej instytucji. Absolwenci studiów wyższych mają na to czas do 30 czerwca. (więcej…)

Europejskie Dialogi Młodych Obywateli

Dnia 8 maja 2019 r. w Sybinie w Rumunii odbywały się „Europejskie Dialogi Młodych Obywateli”, w których m.in. brała  udział Joanna Frej – uczennica ZS im. M.Rataja w Gościnie, rekomendowana przez Punkt Informacji Europejskiej ED z Kołobrzegu. Oto jej relacja:

(więcej…)

Erasmus+ na całe życie

Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ studenci odnoszą większe sukcesy w życiu osobistym i zawodowym, a uczelnie podnoszą swoje zdolności innowacyjne – wynika z dwóch niezależnych badań opublikowanych przez Komisję Europejską. – Cieszę się, że absolwenci (…) są bardziej świadomi korzyści, jakie przynosi UE w ich codziennym życiu – powiedział komisarz Tibor Navracsics. CZYTAJ WIĘCEJ

Plastik? Niekoniecznie!

– Przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku będą obejmowały 70 proc. odpadów morskich – powiedział komisarz Karmenu Vella komentując decyzję Rady UE o ograniczeniu używania produktów z plastiku. Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek zbiórki butelek z tworzyw sztucznych. Słomki do napojów i patyczki kosmetyczne mają zostać zastąpione biodegradowalnymi zamiennikami. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 2 of 108
1 2 3 4 108