Korpus Solidarności: pierwsze oferty

Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarności i rozpoczął się proces informowania wolontariuszy o możliwościach, rusza akcja obsadzania wolnych miejsc pracy i staży. KE wsparła dwa projekty wdrażane pod kierunkiem włoskich i francuskich służb zatrudnienia, które mogą zaoferować młodym Europejczykom nawet 6 tys. miejsc pracy i staży związanych z polityką solidarności w innych państwach UE. CZYTAJ WIĘCEJ

Wolny handel z Japonią

UE i Japonia porozumiały się co do zasady w sprawie najważniejszych elementów umowy o partnerstwie gospodarczym. Będzie to najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta dotychczas przez wspólnotę i pierwsza, która obejmie konkretne zobowiązanie do wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża. Umowa oznacza również zniesienie większości ceł, które rocznie sięgają 1 mld euro. CZYTAJ WIĘCEJ

Tydzień mobilności – konkurs plastyczny

Zakończyliśmy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod tytułem: Autobus przyszłości – ochrona środowiska. Wspólnie z Komunikacją Miejską w Kołobrzegu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, ponieważ motywuje to uczestników do kreatywnego myślenia i ciekawego przedstawienia wizji ekologicznego transportu. Komisja Europejska w sposób szczególny promuje i wspiera zrównoważony transport miejski, co też udaje nam się w Kołobrzegu skutecznie wykorzystywać. (więcej…)

KE zatrzymuje „podatek od supermarketów”

Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Stwierdzono, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Ponieważ jednak polskie władze nie wprowadziły podatku w życie, nie ma potrzeby odzyskiwania środków. CZYTAJ WIĘCEJ

Więcej barier w handlu

Wzrasta protekcjonizm w stosunkach handlowych i gospodarczych – wynika ze sprawozdania KE. Europejscy eksporterzy zgłosili 10-procentowy wzrost liczby barier handlowych napotkanych w samym tylko roku 2016. Pod koniec zeszłego roku istniały 372 takie bariery u ponad 50 partnerów handlowych na całym świecie. 36 barier wprowadzonych w 2016 r. mogłoby wpłynąć negatywnie na unijny eksport o bieżącej wartości ok. 27 mld euro. CZYTAJ WIĘCEJ

Miliardy na transport

KE przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu, które wspierają konkurencyjną i czystą mobilność z wykorzystaniem internetu w Europie. Wybrane działania to m.in. modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk o długości ponad 100 kilometrów. – Zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę transportową jest ogromne – podkreśla komisarz Violeta Bulc. CZYTAJ WIĘCEJ

KONKURS: „Autobus przyszłości – ochrona środowiska”

Jesteś uczniem kołobrzeskiej szkoły podstawowej lub gimnazjum? Chcesz wygrać bardzo atrakcyjne nagrody? Weź udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Europe Direct Kołobrzeg oraz Komunikację Miejską w Kołobrzegu. Technika wykonania prac dowolna! Prace należy dostarczyć do 19 czerwca 2017r do siedziby KM przy ul. Solnej 2 w Kołobrzegu. Weź udział! Warto! POBIERZ: Formularz Zgłoszeniowy (34 pobrania) , Regulamin Konkursu (53 pobrania) .

Toruński dialog o zdrowiu

Ponad 600 osób wzięło udział w Dialogu Obywatelskim w Toruniu, którego gościem był Vytenis Andriukaitis. Komisarz europejski ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności odwiedził również tamtejszy Wojewódzki Szpital Zespolony, który jako pierwszy w Polsce podmiot publiczny korzysta z finansowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Rozmowy z samorządowcami i personelem szpitala komisarz prowadził również w języku polskim. W spotkaniu brała udział 50 osobowa grupa młodzieży z Kołobrzegu.

(więcej…)

Page 3 of 93
1 2 3 4 5 93