Targi pracy 2017

65 wystawców oferujących miejsca pracy, a także doradcy oferujący swoją pomoc w założeniu firmy, wyborze sposobu opodatkowania czy pozyskiwania funduszy europejskich. Równocześnie odbywające się szkolenia, na których można było dowiedzieć się jak napisać CV czy list motywacyjny, jak właściwie zaprezentować się przed pracodawcą, jak zatrudniać osoby zza granicy czy jak otrzymać i rozliczyć dotację z Urzędu Pracy na start – to wszystko miały do zaoferowania targi pracy, które odbyły się w kołobrzeskiej Hali Millenium. (więcej…)

Finansowanie projektów dla Ukrainy i Białorusi

Kto i jak może ubiegać się o unijne współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz Ukrainy i Białorusi? W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji non-profit, think-tanków, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni na sesję informacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 21 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz dotację z Unii Europejskiej?

Dnia 13 marca 2017 r. o godz. 15:00 na dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej. Obecnie trwa niepowtarzalna okazja dla kołobrzeskich firm aby skorzystać z naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

(więcej…)

Wojna a kryzys uchodźczy. Największą cenę płacą cywile

Na spotkaniu w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dnia 2 marca br. , którego byliśmy współorganizatorami, poruszono bardzo ważny temat. Działania wojenne w różnych częściach świata powodują powstawanie wielotysięcznych fal uchodźców, którzy uciekają z terenów objętych wojną w obawie przed utratą życia.  (więcej…)

Wojna a kryzys uchodźczy – Za horyzontem

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kołobrzeg oraz Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze w ramach cyklu „Za Horyzontem”. 2 marca (czwartek) o 19:00 w sali kinowej RCK naszym gościem będzie Andrzej Meller. Tytuł spotkania: „Wojna, a kryzys uchodźczy. Najwyższą cenę w konfliktach płacą cywile.”

Zapraszamy! (więcej…)

Turystyka – trwa nabór dla przedsiębiorców!

Ruszył tak wyczekiwany przez przedsiębiorców z naszego regionu nabór na dofinansowanie projektów ze specjalizacji „Turystyka i zdrowie” w ramach RPO WZ 2014-2020. Do 29.05.2017 roku można składać aplikacje na projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego. Dofinansowanie max to 55%, minimalna wartość projektu 300 000,00 a maksymalny poziom dofinansowania to 4 000 000,00. Zarząd Województwa przeznaczył 42 000 000,00 PLN na ten nabór.

Zobacz ogłoszenie o konkursie

EBI: prawie 4,5 mld euro dla Polski

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI Vazil Hudák. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z tego banku. CZYTAJ WIĘCEJ

Raport o polskiej gospodarce

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego. CZYTAJ WIĘCEJ

Łatwiej w globalnym handlu

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia. CZYTAJ WIĘCEJ

Szybciej z Warszawy do Lublina

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 3 of 90
1 2 3 4 5 90