Turystyka – trwa nabór dla przedsiębiorców!

Ruszył tak wyczekiwany przez przedsiębiorców z naszego regionu nabór na dofinansowanie projektów ze specjalizacji „Turystyka i zdrowie” w ramach RPO WZ 2014-2020. Do 29.05.2017 roku można składać aplikacje na projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego. Dofinansowanie max to 55%, minimalna wartość projektu 300 000,00 a maksymalny poziom dofinansowania to 4 000 000,00. Zarząd Województwa przeznaczył 42 000 000,00 PLN na ten nabór.

Zobacz ogłoszenie o konkursie

EBI: prawie 4,5 mld euro dla Polski

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI Vazil Hudák. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z tego banku. CZYTAJ WIĘCEJ

Raport o polskiej gospodarce

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego. CZYTAJ WIĘCEJ

Łatwiej w globalnym handlu

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia. CZYTAJ WIĘCEJ

Szybciej z Warszawy do Lublina

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście. CZYTAJ WIĘCEJ

Unijne wsparcie dla budownictwa społecznego

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewni to dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku. CZYTAJ WIĘCEJ

Finaliści konkursu „Inwestujemy u siebie”

Znamy finalistów konkursu „Inwestujemy u siebie” – uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy stworzyli projekt inwestycji w innowacje na wybranym lokalnym rynku. Wybranych 12 zespołów zaprosimy w marcu na galę finałową, która odbędzie się w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Na twórców najlepszych spotów i projektów czekają nagrody – tablety oraz smartfony. CZYTAJ WIĘCEJ

Europejski Korpus Solidarności – konsultacje

Europejski Korpus Solidarności już działa, ale każdy obywatel UE może uczestniczyć w jego dalszym tworzeniu! Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne, których celem jest zebranie opinii młodych ludzi, nauczycieli, osób pracujących z młodzieżą, organizacji, pracodawców i innych zainteresowanych podmiotów na temat priorytetów i wzmocnienia EKS. CZYTAJ WIĘCEJ

Wielkopolanin najlepszym Juvene Translatore

Komisja Europejska ogłosiła nazwiska laureatów dorocznego konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores. Zwycięzcą z Polski jest Jędrzej Michalski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Był jedyną osobą spośród niemalże 250 uczestników konkursu z Polski, która podjęła się tłumaczenia z języka francuskiego. I właśnie jego przekład okazał się najlepszy. CZYTAJ WIĘCEJ

INTERREG VA szkolenie

Dnia 31 stycznia 2017r. zapełniła się po brzegi sala konferencyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg. Na zaproszenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg przyjechali przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania ze Szczecina, aby przybliżyć zainteresowanym zasady przyznawania dotacji w ramach Funduszu Małych Projektów. Są to projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację wspólnych polsko-niemieckich wydarzeń kulturalnych, sportowych, społecznych. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 osób, a więc można mieć pewność, że przyczyni się to do przygotowania ciekawych przedsięwzięć polsko-niemieckich na terenie Kołobrzegu i regionu. (więcej…)

Page 4 of 90
1 2 3 4 5 6 90