Więcej sprzętu medycznego

W sytuacji kryzysu wywołanego koronawirusem KE współpracuje z przemysłem i państwami członkowskimi, aby zwiększyć dostępność masek, rękawic, fartuchów i innych artykułów medycznych. Działania obejmują umożliwienie zwiększenia produkcji przez istniejących producentów, ułatwianie przywozu oraz uruchomienie alternatywnych sposobów wytwarzania sprzętu.Czytaj więcej…

Ponad 250 mln euro trafi do Polski w ramach inwestycji funduszy unijnych w projekty infrastrukturalne!

Unijne środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 54 mln euro pozwolą sfinansować inwestycje w północnej i północno-zachodniej Polsce dotyczące linii przesyłowej energetycznej i podstacji elektroenergetycznych. Projekt obejmujący obszar o powierzchni niemal 380 km2, będzie wspierał produkcję i dystrybucję czystej i bezpiecznej energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza…

Ponadto prawie 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwoli poprawić transport publiczny w Olsztynie dzięki rozbudowie istniejących tras tramwajów i autobusów oraz instalację inteligentnego systemu transportowego. Będzie to stanowić dodatkową zachętę do korzystania z transportu publicznego i zmniejszy zagęszczenie ruchu, co będzie miało pozytywne skutki środowiskowe w miastach. Środki z Funduszu Spójności w wysokości ponad 38 mln euro zostaną przeznaczone na modernizację sieci tramwajowej w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim. Za sprawą tego projektu ok. 350 tys. mieszkańców tego regionu skorzysta z poprawy komfortu i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz ograniczenia ruchu drogowego i emisji gazów cieplarnianych. Ponadto w ramach inwestycji o wartości ponad 76 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska zmodernizuje cztery odcinki linii kolejowych w województwie śląskim o łącznej długości prawie 52 km. Zmniejszy to czas podróży i zanieczyszczenie powietrza, a jednocześnie poprawi interoperacyjność i bezpieczeństwo kolei.Czytaj więcej…

Bruksela czeka na Ciebie!

Chcesz poznać aktualne priorytety polityczne Unii Europejskiej? Pojedź z nami do Brukseli! Nabór uczestników na wyjazd studyjny dla obecnych i byłych członków rad młodzieżowych już trwa. W wizycie mogą wziąć udział młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. W programie m.in. spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacja Civis Polonus zapraszają obecnych i byłych członków młodzieżowych rad, którzy interesują się strategią Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze działań na rzecz klimatu, do ubiegania się o bezpłatny wyjazd studyjny do Brukseli. W wyjeździe wezmą udział 32 osoby. W Brukseli spotkają się z przedstawicielami instytucji europejskich i odwiedzą siedziby Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Wyjazd planowo ma odbyć się w dniach 26-28 maja 2020 r., jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przełożenia terminu na kolejne miesiące. Czytaj więcej…

Komisja Europejska proponuje, aby rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei

Komisja Europejska zaproponowała by rok 2021 był Europejskim Rokiem Kolei, aby wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w obszarze transportu. W 2021 r. szereg imprez, kampanii i inicjatyw będzie promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny sposób transportu. Wydarzenia te podkreślą korzyści dla ludzi, gospodarki i klimatu.

Kolej, jako jeden z najbardziej zrównoważonych i najbezpieczniejszych środków transportu, które posiadamy, będzie odgrywać ważną rolę w przyszłym europejskim systemie mobilności. Transport kolejowy jest nie tylko przyjazny dla środowiska i energooszczędny – jest on również jedynym rodzajem transportu, który od 1990 r. niemal stale obniża poziom emisji CO2, jednocześnie odnotowując wzrost przewozów. Kolej łączy ludzi, regiony i przedsiębiorstwa w całej UE. Ponadto stanowi ona przykład europejskiej wiedzy fachowej w dziedzinie inżynierii oraz część naszego europejskiego dziedzictwa i kultury.

Rok 2021 jako Europejski Rok Kolei przyczyni się do zwiększenia tempa modernizacji kolei, co jest niezbędne, aby uczynić ją bardziej popularną alternatywą dla mniej zrównoważonych rodzajów transportu. Rok 2021 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym przepisy uzgodnione w ramach czwartego pakietu kolejowego będą wdrażane w całej UE. W 2021 r. przypada kilka ważnych dla kolei rocznic: 20. rocznica pierwszego pakietu kolejowego, 175. rocznica budowy pierwszego w historii połączenia kolejowego między dwiema stolicami europejskimi (Paryż – Bruksela) oraz 40-lecie TGV i 30 lat istnienia ICE. Czytaj więcej…

Podróże przez Europę – masz 18 lat możesz otrzymać bezpłatny bilet!

Już 12 marca startuje kolejna edycja DiscoverEU, w którym 18-letni Europejczycy mogą otrzymać bezpłatne bilety na podróż po UE. W ramach kolejnej edycji przewidziano możliwość zdobycia biletów przez 30 000 osób. W konkursie mogą brać udział tylko obywatele jednego z państw członkowskich UE urodzeni między 1 lipca 2001 r. a 30 czerwca 2002 r. Laureaci mogą wyruszyć w podróż w okresie od 1 lipca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Bilet programu DiscoverEU umożliwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, natomiast koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie, samodzielnie również rezerwują sobie noclegi i planują program podróży. Czytaj więcej…

Zrób plakat na Dni Bajki!

Stowarzyszenie „BAJKA” oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Kołobrzeska 13m w Olsztynie ogłasza „Międzynarodowy konkurs ilustracji na plakat XIV edycji Światowych Dni Bajki”.  Jest on objęty patronatem Komisji Europejskiej w Polsce i realizowany przy współpracy z Punktami Informacji Europejskiej Europe-Direct w Toruniu i Bydgoszczy.😉

Czytaj więcej

 

 

30-te urodziny Programu Interreg

Unijny program współpracy transgranicznej Interreg obchodzi trzydzieste urodziny. Jego strategicznym celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. – Projekty Interreg to konkretne przykłady na to, że granice nie muszą stanowić przeszkody – powiedziała komisarz Elisa Ferreira.

Zapoczątkowana w 1990 r. Europejska współpraca terytorialna, znana powszechniej jako Interreg, to sztandarowy program realizowany w ramach polityki spójności. Instrument ten ustanawia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich. Celem nadrzędnym Europejskiej współpracy terytorialnej jest wspieranie harmonijnego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego Unii jako całości. W ramach Interreg istnieją trzy typy programów: programy transgraniczne (Interreg A), transnarodowe (Interreg B) i międzyregionalne (Interreg C).

Dotychczas miało miejsce pięć następujących po sobie okresów programowania: INTERREG I (1990-1993) – INTERREG II (1994-1999) – INTERREG III (2000-2006) – INTERREG IV (2007-2013) – INTERREG V (2014-2020).

Programy współpracy w ramach Interreg obejmują cały kontynent europejski, a ich łączny budżet w okresie programowania 2014–2020 wynosi ponad 12 mld EUR, wliczając wkład UE i państw członkowskich.

Kampania związana z 30. rocznicą współpracy Interreg będzie prowadzona przez cały 2020 r. i będzie skupiać się na następujących tematach: sąsiedzi, ekologia i młodzież. W kampanii podsumujemy dotychczasowe osiągnięcia oraz rozważymy możliwe drogi rozwoju w przyszłości.

 

Konkurs dla szkół

Konkurs dla szkół

Komisja Europejska zaprasza szkoły krajów członkowskich UE do składania wniosków o „Nagrodę im. Jana Amosa Komeniusza za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej”. Do wygrania jest 28 nagród o wartości 8000 euro każda, po jednej na państwo członkowskie UE. Doceniane będą m.in. innowacyjne metody nauczania oraz dotarcie do jak największej grupy odbiorców.

Zaproszenie jest otwarte dla szkół średnich na poziomie ISCED 2 i ISCED3, założonych i mających siedzibę w Unii Europejskiej (zaproszenie nie jest skierowane do poszczególnych nauczycieli). Szkoły podstawowe mogą ubiegać się o nagrodę pod warunkiem, że wykonana praca ma lub miała miejsce w klasach 5-8.

Zgłoszenia można nadsyłać do czwartku 6 lutego 2020 r. do godz. 17.00

Celem Nagrody im. Jana Amosa Komeniusza jest zapewnienie uznania i widoczności szkół oraz nagradzanie ich i zachęcanie ich do pracy mającej:

  • pomóc uczniom, w inspirujący sposób, w zdobywaniu dogłębnej wiedzy na temat Unii Europejskiej i zrozumieniu jej historii, podstawowych wartości i celów, działań i polityki, funkcjonowania jej instytucji i procesów decyzyjnych;
  • zachęcić uczniów do krytycznego spojrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Europy, a także na korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej i wyzwania z tym związane;
  • zwiększyć motywację uczniów do uczestnictwa w procesach demokratycznych kształtujących przyszłość Unii Europejskiej, jak i ich przywiązanie do podstawowych wartości unijnych.

Nagrody zostaną przyznane szkołom, w których z powodzeniem wykorzystuje się zaangażowane podejście w celu pogłębienia wiedzy uczniów i zrozumienia przez nich Unii Europejskiej, obejmujące m.in.:

  • działania umożliwiające uczniom zdobywanie doświadczenia w zakresie współpracy europejskiej;
  • aktywne metody nauczania oparte na uczestnictwie;
  • działania, które są dobrze zintegrowane z programem nauczania i połączone z różnymi obszarami tematycznymi i innymi rodzajami zajęć szkolnych;
  • działania skierowane do szerszej społeczności szkolnej;
  • działania, które są organizowane w sposób regularny i pokazują zaangażowanie szkoły na rzecz dalszego nauczania o Unii Europejskiej w inspirujący sposób.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Europejskie Dni Morza

Szanowni Państwo,

jeśli macie w planach na ten rok od kwietnia do czerwca organizację różnego typu eventów, konferencji, konkursów, wystaw itp., z tzw. szeroko rozumianej tematyki morskiej, to możecie zgłosić swoje wydarzenie pod poniższym linkiem, jako jedno z działań Europejskich Dni Morza. Można wówczas otrzymać dla uczestników swojego wydarzenia materiały promocyjne (torby, notesy itp.). Wszystkie informacje (w języku angielskim) znajdują się pod poniższym linkiem.

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/events-in-europe

 

Page 4 of 116
1 2 3 4 5 6 116