Finansowanie projektów dla Ukrainy i Białorusi

Kto i jak może ubiegać się o unijne współfinansowanie projektów realizowanych na rzecz Ukrainy i Białorusi? W środę 29 marca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji non-profit, think-tanków, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni na sesję informacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do wtorku 21 marca. CZYTAJ WIĘCEJ

Chcesz dotację z Unii Europejskiej?

Dnia 13 marca 2017 r. o godz. 15:00 na dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej. Obecnie trwa niepowtarzalna okazja dla kołobrzeskich firm aby skorzystać z naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

(więcej…)

Wojna a kryzys uchodźczy. Największą cenę płacą cywile

Na spotkaniu w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dnia 2 marca br. , którego byliśmy współorganizatorami, poruszono bardzo ważny temat. Działania wojenne w różnych częściach świata powodują powstawanie wielotysięcznych fal uchodźców, którzy uciekają z terenów objętych wojną w obawie przed utratą życia.  (więcej…)

Wojna a kryzys uchodźczy – Za horyzontem

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Kołobrzeg oraz Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze w ramach cyklu „Za Horyzontem”. 2 marca (czwartek) o 19:00 w sali kinowej RCK naszym gościem będzie Andrzej Meller. Tytuł spotkania: „Wojna, a kryzys uchodźczy. Najwyższą cenę w konfliktach płacą cywile.”

Zapraszamy! (więcej…)

Turystyka – trwa nabór dla przedsiębiorców!

Ruszył tak wyczekiwany przez przedsiębiorców z naszego regionu nabór na dofinansowanie projektów ze specjalizacji „Turystyka i zdrowie” w ramach RPO WZ 2014-2020. Do 29.05.2017 roku można składać aplikacje na projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego. Dofinansowanie max to 55%, minimalna wartość projektu 300 000,00 a maksymalny poziom dofinansowania to 4 000 000,00. Zarząd Województwa przeznaczył 42 000 000,00 PLN na ten nabór.

Zobacz ogłoszenie o konkursie

EBI: prawie 4,5 mld euro dla Polski

W 2017 r. Europejski Bak Inwestycyjny wspierał w Polsce głównie rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej. W ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zwiększaniu wsparcia dla innowacyjnych firm działających na rynku lokalnym – zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI Vazil Hudák. Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z tego banku. CZYTAJ WIĘCEJ

Raport o polskiej gospodarce

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo wciąż dość niskiego poziomu inwestycji – to jedna z ocen KE zawarta w corocznym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce. Publikacja Sprawozdań Krajowych 2017 (Country Reports) stanowi jeden z etapów tzw. semestru europejskiego. Jego zwieńczeniem będzie prezentacja w maju rekomendacji dla wszystkich państw UE. W środę 8 marca Przedstawicielstwo KE w Polsce zaprasza na debatę dotyczącą Sprawozdania Krajowego. CZYTAJ WIĘCEJ

Łatwiej w globalnym handlu

Umowa o ułatwieniach w handlu (TFA Trade Facilitation Agreement) – najważniejsze wielostronne porozumienie handlowe zawarte od momentu ustanowienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. – wchodzi w życie. Ratyfikacja umowy przez Czad, Jordanię, Oman i Rwandę oznacza, że porozumienie osiągnęło ustalony pułap 110 członków WTO, wymagany do jego natychmiastowego uruchomienia. CZYTAJ WIĘCEJ

Szybciej z Warszawy do Lublina

Dzięki modernizacji z funduszy unijnych linii kolejowej Warszawa-Lublin czas przejazdu pomiędzy dwoma miastami skróci się o 45 minut. Realizacja tego projektu ma również na celu odciążenie zakorkowanych przedmieść Warszawy, zachęcając mieszkańców miasta do przesiadania się z samochodów do nowoczesnej i szybkiej komunikacji podmiejskiej i miejskiej, aby zwiększyć jakość życia w mieście. CZYTAJ WIĘCEJ

Unijne wsparcie dla budownictwa społecznego

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje budowę 1300 dostępnych cenowo lokali mieszkalnych w Poznaniu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy. Zapewni to dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku. CZYTAJ WIĘCEJ

Page 5 of 92
1 3 4 5 6 7 92