Smog trzeba pokonać

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość otoczenia przyczynia się do 13 proc. zgonów. (więcej…)

Podróże: wspólny mianownik dla ograniczeń

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu zapewnienia, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa, były koordynowane i jasno podawane do wiadomości na szczeblu UE. We wniosku Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować:

  1. wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży;
  2. określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny;
  3. wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka;
  4. jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

(więcej…)

Młodzi tłumacze w europejskich szkołach

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores adresowanego do uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”. (więcej…)

Nowa strategia na rzecz praw dziecka

Komisja rozpoczęła w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Strategia zapewni ramy polityczne, które pod jednym dachem obejmą wszystkie obecne i przyszłe działania i polityki unijne w zakresie praw dziecka. Zajmie się również kwestią utrzymujących się i nowych wyzwań związanych z prawami dziecka, których obecny program z 2011 roku nie uwzględnia, takich jak np. ryzyko związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji. (więcej…)

Fuzja Discovery z Polsatem rozstrzygnie się w Polsce

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez Discovery Communications Europe Limited („Discovery”) z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, należącej do Discovery, Inc. („Discovery Group”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat”) z siedzibą w Polsce. (więcej…)

SURE czyli ponad 80 mld euro na ratowanie miejc pracy

Polska znalazła się wśród 15 państw UE, które mogą starać się o wsparcie w ramach instrumentu SURE. Pomoże on zagwarantować pracownikom dochody w okresie zawieszenia działalności oraz pomóc im zachować pracę. W przypadku Polski korzystne pożyczki mogą sięgnąć nawet 11,2 mld euro. (więcej…)

Szerszy wachlarz szczepionek

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą CureVac na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Umowa ramowa przewiduje, że Komisja będzie miała możliwość zakupu 225 mln dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE. Komisja prowadzi również intensywne rozmowy z innymi producentami szczepionek. (więcej…)

Polityka spójności wspiera usługi zdalne

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w programie operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020. Dzięki tym zmianom środki w wysokości 221,5 mln euro w ramach polityki spójności zostaną przekierowane na działania, które odpowiadają na wyzwania cyfrowe w Polsce spowodowane pandemią koronawirusa. (więcej…)

Pierwsza umowa na szczepionkę na koronawirusa

Komisja Europejska osiągnęła porozumienie z firmą farmaceutyczną AstraZeneca w sprawie zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19, a także przekazania jej w formie darów mniej zamożnym krajom lub przekierowania jej do innych krajów w Europie. (więcej…)

Page 5 of 124
1 3 4 5 6 7 124