Konkurs “Z nadzieją na lepsze dni w krajach nadbałtyckich Unii Europejskiej”

W ramach projektu „Powrót do normalności 2020 w obliczu europejskiego wyzwania walki z epidemią”, Punkt Informacji Europejskiej EUROPE – DIRECT KOŁOBRZEG przy współpracy z Regionalnym Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie “Z nadzieją na lepsze dni w krajach nadbałtyckich Unii Europejskiej”.

TEMAT PRACY I KATEGORIE KONKURSU

Przedmiotem Projektu jest przedstawienie w jednej z wybranych form sztuki zapisu “powrotu do normalności” związanego ze znoszeniem obostrzeń w krajach Unii Europejskiej przez jej mieszkańców. Forma pracy jest dowolna.

W ramach konkursu przewiduje się trzy kategorie wiekowe oraz dwie podkategorie, określające formę artystyczną:

 1. 3 – 7 lat – kategoria dla najmłodszych Uczestników, których zadaniem jest pokazać za pomocą wszystkich form plastycznych, jak Koronawirus wpłynął na ich dotychczasowe życie i jak dziś wraz z rodzicami, placówkami opieki dziennej (szkoły, przedszkola) wracają do normalności lub po prostu, jaka byłaby ich wymarzona normalność.
 2. 16 – 24 lat – kategoria głównie ukierunkowana na młodzież oraz studentów szkół artystycznych w krajach Unii Europejskiej. Kategoria została podzielona na odrębne podkategorie:
  malarstwo,
  fotografia,
 3. 7 – 100 lat – trzecia kategoria wiekowa motywuje do działania wszystkich zainteresowanych. Każdy za pomocą dowolnej techniki: kamera amatorska w telefonie, aparat fotograficzny, materiały plastyczne dostępne w domu może stworzyć dzieło sztuki.

(więcej…)

Orędzie o Stanie Unii: debata nad ulepszeniem Europy

Tematem tegorocznej debaty o stanie Unii Europejskiej 16 września były nowe plany UE na stawienie czoła zmianie klimatu, rasizmowi, zagrożeniom dla zdrowia i migracji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej. Po przedstawieniu przez nią podsumowanie działań KE w ciągu ostatniego roku oraz szeregu nowych unijnych inicjatyw nastąpiła debata z posłami do Parlamentu Europejskiego. (więcej…)

Orędzie o stanie Unii – kurs na nadchodzący rok

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący. Ursula von der Leyen swoje pierwsze orędzie przedstawi w środę 16 września 2020 r. Rozpocznie się ono o godz. 9.00. Po przemówieniu odbędzie się debata z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. (więcej…)

Polska wysyła pomoc do Grecji

Polska za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności wyśle do Grecji ponad 150 domów modułowych przeznaczonych dla uchodźców. W tym tygodniu obóz w miejscowości Moria na wyspie Lesbos został zniszczony przez serię pożarów. Przebywa tam obecnie ponad 12 tys. migrantów – większość z nich straciła dach nad głową. (więcej…)

Szansa na 200 mln dawek szczepionki

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z BioNTech-Pfizer zapewniłaby wszystkim państwom członkowskim UE możliwość zakupu preparatu, jak również przekazania go w formie darów krajom o niskich i średnich dochodach lub redystrybucji w innych krajach europejskich.

(więcej…)

Smog trzeba pokonać

Zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według gruntownej oceny zdrowia i środowiska, opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), zła jakość otoczenia przyczynia się do 13 proc. zgonów. (więcej…)

Podróże: wspólny mianownik dla ograniczeń

Komisja przyjęła wniosek dotyczący zalecenia Rady w celu zapewnienia, by wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie, które ograniczają swobodny przepływ w związku z pandemią koronawirusa, były koordynowane i jasno podawane do wiadomości na szczeblu UE. We wniosku Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować:

 1. wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży;
 2. określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny;
 3. wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka;
 4. jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

(więcej…)

Młodzi tłumacze w europejskich szkołach

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu tłumaczeniowego Juvenes Translatores adresowanego do uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września od godziny 12.00 szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z innych krajów. W tym roku tekst do tłumaczenia nosi tytuł „Przebrnąć przez trudny czas – razem jesteśmy silniejsi”. (więcej…)

Nowa strategia na rzecz praw dziecka

Komisja rozpoczęła w dniu dzisiejszym konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii UE na rzecz praw dziecka. Strategia zapewni ramy polityczne, które pod jednym dachem obejmą wszystkie obecne i przyszłe działania i polityki unijne w zakresie praw dziecka. Zajmie się również kwestią utrzymujących się i nowych wyzwań związanych z prawami dziecka, których obecny program z 2011 roku nie uwzględnia, takich jak np. ryzyko związane z wykorzystywaniem nowych technologii i sztucznej inteligencji. (więcej…)

Fuzja Discovery z Polsatem rozstrzygnie się w Polsce

Komisja Europejska zwróciła się do polskiego organu ochrony konkurencji o dokonanie oceny proponowanego utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa przez Discovery Communications Europe Limited („Discovery”) z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, należącej do Discovery, Inc. („Discovery Group”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat”) z siedzibą w Polsce. (więcej…)

Page 6 of 126
1 4 5 6 7 8 126