Kryzys mija, ale powoli

Europejska gospodarka zaczyna się rozpędzać – jesienna prognoza przygotowana dla KE zakłada, że w latach 2010-11 PKB w Unii ma średnio wzrosnąć o około 1,75 proc., a w kolejnym roku – nawet o 2 proc. Prognoza dla Polski jest ponad dwukrotnie wyższa. – Cieszy mnie perspektywa poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia, która ma wreszcie nastąpić w Europie w przyszłym roku – podkreślił komisarz Olli Rehn.

(więcej…)

Coraz szybsze łącza

Szerokopasmowe łącza internetowe w Europie są coraz szybsze – wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Komisję Europejską. Jednak ciągle jeszcze daleko do osiągnięcia ambitnych celów zapisanych w Agendzie Cyfrowej. – Szybki internet jest jak cyfrowy tlen, niezbędny dla zdrowia i dobrobytu Europy – podkreśla wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.

(więcej…)

Coraz szybsze łącza

Szerokopasmowe łącza internetowe w Europie są coraz szybsze – wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Komisję Europejską. Jednak ciągle jeszcze daleko do osiągnięcia ambitnych celów zapisanych w Agendzie Cyfrowej. – Szybki internet jest jak cyfrowy tlen, niezbędny dla zdrowia i dobrobytu Europy – podkreśla wiceprzewodnicząca KE Neelie Kroes.

(więcej…)

Technologie pomogą starszym

Roboty wykonujące prace domowe i pomagające w kontakcie z otoczeniem, inteligentne domy, które reagują na ruchy i zachowanie mieszkańców – to projekty w ramach programu na rzecz nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym.

(więcej…)

Technologie pomogą starszym

Roboty wykonujące prace domowe i pomagające w kontakcie z otoczeniem, inteligentne domy, które reagują na ruchy i zachowanie mieszkańców – to projekty w ramach programu na rzecz nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym.

(więcej…)

Koło ratunkowe dla strefy euro

To ważny moment dla Europy – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podczas dwudniowego szczytu UE w Brukseli. Przywódcy 27 państw Unii zgodzili się na utworzenie stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Pozwoli on na szybką pomoc krajom strefy euro, które znalazły się w finansowych tarapatach – tak jak ostatnio Irlandia czy Grecja. Utworzenie mechanizmu wymaga zmiany traktatu lizbońskiego.

(więcej…)

Koło ratunkowe dla strefy euro

To ważny moment dla Europy – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podczas dwudniowego szczytu UE w Brukseli. Przywódcy 27 państw Unii zgodzili się na utworzenie stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Pozwoli on na szybką pomoc krajom strefy euro, które znalazły się w finansowych tarapatach – tak jak ostatnio Irlandia czy Grecja. Utworzenie mechanizmu wymaga zmiany traktatu lizbońskiego.

(więcej…)

Konsultacje: ile można pracować?

Jaki może być maksymalny czas dyżuru w pracy? Jaki powinien być minimalny okres wypoczynku? Jak godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? W ramach przeglądu dyrektywy UE w sprawie czasu pracy Komisja rozpoczęła obowiązkowy drugi etap konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE. Przedstawiono również szczegółowe sprawozdanie na temat wdrożenia dyrektywy.

(więcej…)

Konsultacje: ile można pracować?

Jaki może być maksymalny czas dyżuru w pracy? Jaki powinien być minimalny okres wypoczynku? Jak godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? W ramach przeglądu dyrektywy UE w sprawie czasu pracy Komisja rozpoczęła obowiązkowy drugi etap konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE. Przedstawiono również szczegółowe sprawozdanie na temat wdrożenia dyrektywy.

(więcej…)

Przyszłość stolic kultury

Projekt Europejskie Stolice Kultury to jedna z najbardziej ambitnych inicjatyw UE, licząca już 25 lat. Komisja Europejska właśnie uruchomiła konsultacje społeczne, których celem jest uzgodnienie, jakie kraje i miasta wspólnoty w kolejnych latach powinny otrzymać możliwość zaprezentowania swoich walorów kulturalnych mieszkańcom Europy. Polska będzie uczestnikiem projektu w 2016 r.

(więcej…)

Page 93 of 100
1 91 92 93 94 95 100