Koło ratunkowe dla strefy euro

To ważny moment dla Europy – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podczas dwudniowego szczytu UE w Brukseli. Przywódcy 27 państw Unii zgodzili się na utworzenie stałego Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Pozwoli on na szybką pomoc krajom strefy euro, które znalazły się w finansowych tarapatach – tak jak ostatnio Irlandia czy Grecja. Utworzenie mechanizmu wymaga zmiany traktatu lizbońskiego.

(więcej…)

Konsultacje: ile można pracować?

Jaki może być maksymalny czas dyżuru w pracy? Jaki powinien być minimalny okres wypoczynku? Jak godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? W ramach przeglądu dyrektywy UE w sprawie czasu pracy Komisja rozpoczęła obowiązkowy drugi etap konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE. Przedstawiono również szczegółowe sprawozdanie na temat wdrożenia dyrektywy.

(więcej…)

Konsultacje: ile można pracować?

Jaki może być maksymalny czas dyżuru w pracy? Jaki powinien być minimalny okres wypoczynku? Jak godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym? W ramach przeglądu dyrektywy UE w sprawie czasu pracy Komisja rozpoczęła obowiązkowy drugi etap konsultacji z przedstawicielami pracowników i pracodawców na poziomie UE. Przedstawiono również szczegółowe sprawozdanie na temat wdrożenia dyrektywy.

(więcej…)

Przyszłość stolic kultury

Projekt Europejskie Stolice Kultury to jedna z najbardziej ambitnych inicjatyw UE, licząca już 25 lat. Komisja Europejska właśnie uruchomiła konsultacje społeczne, których celem jest uzgodnienie, jakie kraje i miasta wspólnoty w kolejnych latach powinny otrzymać możliwość zaprezentowania swoich walorów kulturalnych mieszkańcom Europy. Polska będzie uczestnikiem projektu w 2016 r.

(więcej…)

Przyszłość stolic kultury

Projekt Europejskie Stolice Kultury to jedna z najbardziej ambitnych inicjatyw UE, licząca już 25 lat. Komisja Europejska właśnie uruchomiła konsultacje społeczne, których celem jest uzgodnienie, jakie kraje i miasta wspólnoty w kolejnych latach powinny otrzymać możliwość zaprezentowania swoich walorów kulturalnych mieszkańcom Europy. Polska będzie uczestnikiem projektu w 2016 r.

(więcej…)

Europejskie Święta Bożego Narodzenia w Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

Dnia 20 grudnia, w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu odbył się pierwszy etap konkursu o tematyce Unii Europejskiej. Zadaniem młodzieży było zaprezentowanie w jaki sposób poszczególne kraje Unii Europejskiej obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Każda z klas miała do zaprezentowania jedno państwo wybrane drogą losowania. Konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg zostali zaproszeni na to wydarzenie w charakterze komisji oceniającej. Komisja oceniała pracę uczniów klas za pomysłowość, estetykę i zaangażowanie.

(więcej…)

Europejskie Święta Bożego Narodzenia w Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

Dnia 20 grudnia, w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu odbył się pierwszy etap konkursu o tematyce Unii Europejskiej. Zadaniem młodzieży było zaprezentowanie w jaki sposób poszczególne kraje Unii Europejskiej obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Każda z klas miała do zaprezentowania jedno państwo wybrane drogą losowania. Konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct Kołobrzeg zostali zaproszeni na to wydarzenie w charakterze komisji oceniającej. Komisja oceniała pracę uczniów klas za pomysłowość, estetykę i zaangażowanie.

(więcej…)

Nagroda za kampanię o bioróżnorodności

Prowadzona przez Komisję Europejską kampania na temat zagrożeń związanych utratą różnorodności biologicznej, zdobyła "European Excellence Award" (Europejską Nagrodę Doskonałości) – prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie komunikacji. Nagroda, przyznawana przez niezależne 30-osobowe jury, ma na celu uhonorowanie najwybitniejszych osiągnięć w branży. Kampania KE została nagrodzona w kategorii ochrony środowiska i ekologii.

(więcej…)

Nagroda za kampanię o bioróżnorodności

Prowadzona przez Komisję Europejską kampania na temat zagrożeń związanych utratą różnorodności biologicznej, zdobyła "European Excellence Award" (Europejską Nagrodę Doskonałości) – prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie komunikacji. Nagroda, przyznawana przez niezależne 30-osobowe jury, ma na celu uhonorowanie najwybitniejszych osiągnięć w branży. Kampania KE została nagrodzona w kategorii ochrony środowiska i ekologii.

(więcej…)

Stop biedzie! Stop wykluczeniu!

Konkurs dla młodzieży "Nie wykluczam!", akcja letnia "EuroQuiz 2010", udział w obchodach Dnia Europy i Paradzie Schumana, współorganizacja Wielkiej Gali Integracji, wsparcie specjalnego wydania dwumiesięcznika "WSPAK" – to tylko niektóre działania podjęte przez Komisję Europejską w Polsce, z okazji Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Rok powoli się kończy, czas więc na podsumowanie.

(więcej…)

Page 96 of 103
1 94 95 96 97 98 103