Osoby, którym wędruje się trochę trudniej

Dnia 15 listopada 2010 roku o godzinie 17:00 w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu odbył się wernisaż z okazji Plenerowego Spotkania Malarskiego "Osóby, którym wędruje się trochę trudniej". W październiku tego roku w Galerii Sztuki Współczesnej również w Kołobrzegu odbył się plener malarski "Moje miasto jesienią", w którym uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli z różnym stopniem niepełnosprawności z ośrodków i szkół kołobrzeskich. Efektem pleneru była właśnie przedmiotowa wystawa prac.

(więcej…)

Szkolenie „Negocjacje w biznesie”

W dniu 3 listopada 2010 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców „Negocjacje w biznesie”. Szkolenie organizowane było przez Polską Fundacją Przedsiębiorczości ze Szczecina oraz Urząd Miasta Kołobrzeg poprzez Wydział Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacyjny Europe-Direct Kołobrzeg.

(więcej…)

Rozstrzygnięcie konkursu „Jesienne Drzewko”

Dnia 10 października 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kołobrzeg pn.: "Jesienne Drzewko". Na konkurs można było składać prace plastyczne np. grafika, rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż itp. (forma płaska) przedstawiające "Jesienne drzewko".

(więcej…)

XXIII Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Punkt Informacyjny Europe Direct we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizował obchody XXIII Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Na terenie przy MOPS licznie zgromadzili się potrzebujący, najbiedniejsi mieszkańcy Kołobrzegu i okolic. Wszyscy otrzymali paczki żywnościowe, a także środki czystości i ubrania. Serwowano również ciepłe posiłki a także ciasta, drożdżówki oraz smalec z ogórkami. Dziękujemy wszystkim, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia.

(więcej…)

Konkurs „Jesienne Drzewko”

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłosił konkurs dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kołobrzeg. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne np. grafika, rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż itp. (forma płaska) przedstawiające "Jesienne drzewko".

(więcej…)

Szkolenie – Przygotowanie Biznesplanu

W dniu 11 października 2010 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w dużej sali konferencyjnej odbyło się bezpłatne szkolenie zatytułowane „Przygotowanie Biznesplanu”. W szkoleniu uczestniczyło 32 osoby, szkolenie prowadził pan Piotr Sylwestrzak. Organizatorem szkolenia był Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg, Punkt Informacyjny Europe-Direct Kołobrzeg oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

(więcej…)

Wybrano zwycięzców konkursu „Żyjącą Planeta”

Z okazji akcji Sprzątanie Świata Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg zorganizował konkurs zatytułowany „Żyjąca Planeta”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Spośród nadesłanych prac jury konkursowe w składzie Lidia Szyper-Machowska, Jolanta Milewska, Piotr Cięszczyk, Agnieszka Marcholewska oraz Beata Walijewska wybrała zwycięzców:

(więcej…)

Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady!

Bioróżnorodność – do niej należymy od niej zależymy. Pod takim hasłem Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg w środę 22.09.2010 zorganizował na Bulwarze im. Marynarzy Polskich nad Parsętą happening. Przewodnim tematem happeningu była kwestia bioróżnorodności – to przyroda we wszystkich jej formach. Happening był zorganizowany przede wszystkim dla dzieci z kołobrzeskich przedszkoli. Na miejsce spotkania przybyło około 150 dzieci. Celem tej kampanii było uświadomienie najmłodszym, że wszyscy jesteśmy powiązani z różnorodnością biologiczną, i im bardziej będzie naruszona różnorodność biologiczna, tym większe problemy czekać nas będą w przyszłości.

(więcej…)

Letnie stoisko

Od 14 lipca 2010r. do 30 września Centrum Promocji i Informacji Turystycznej wraz z Punktem Informacyjnym Europe Direct Kołobrzeg uruchomili letni, plenerowy punkt informacji. W okresie tym odwiedziło nas ok. 8.000 osób – turystów, jak i mieszkańców Kołobrzegu chcących zasięgnąć informacji zarówno w tematyce Unii Europejskiej, jak i o samym mieście Kołobrzeg.

(więcej…)

ABC prowadzenia działalności gospodarczej

W dniu wczorajszym 8 lipca 2010 roku w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w dużej Sali konferencyjnej odbyło się bezpłatne szkolenie o tematyce „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”. Szkolenie prowadziła pani Justyna Maćkowiak, zgłosiło się 35 osób. Organizatorem szkolenia był Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg, Punkt Informacyjny Europe – Direct Kołobrzeg oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości.Szkolenie adresowane było do przedsiębiorców i osób chcących otworzyć własną firmę.

(więcej…)

Page 96 of 100
1 94 95 96 97 98 100