Publikacje

Poniżej znajdują się nasze publikacje(format pdf),
oraz biblioteka punktu ED Kołobrzeg.
Aby móc je poprawnie wyświetlać lub zapisać
niezbędne jest posiadanie programu Adobe
Acrobat Reader. Jeśli go nie posiadasz
kliknij tu lub na link po prawej stronie.

Publikacje tematyczne w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015

Styczeń – Europa w świecie 
Kwiecień – Zdrowie 
Maj – Pokój i bezpieczeństwo 
Czerwiec – Zrównoważony wzrost, praca i przedsiębiorczość 
Lipiec – Dzieci i Młodzież 
Sierpień – Pomoc humanitarna 
Wrzesień – Uchodźcy i migranci 

Październik – Bezpieczeństwo żywności 
Listopad – Zrównoważone cele rozwoju
 
Grudzień – Prawa człowieka

Publikacje ED Kolobrzeg

Ulotki wydane w 2009 roku 

Ulotki wydane w 2010 roku

( Materiały promujące zachowanie bioróżnorodności szaty roślinnej z okazji Międzynarodowego Roku Bioróżnorodności Biologicznej)

Publikacje wydane w 2011 roku

Publikacje wydane w 2012 roku

Publikacje wydane w 2014 roku


Publikacje UE

  • EU BOOKSHOP – serwis internetowy zapewniający dostęp do publikacji instytucji, agencji i innych organów Unii Europejskiej wydawanych przez Urząd Publikacji UE.